Program Hakkında Bilgi

Maliye biliminin konusunu oluşturan mali olayların, modern toplum hayatının işleyişinde ve devlet yönetiminde çok önemli rol ve etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Mali olayların başlıca özelliklerinden birisi de çok yönlü oluşlarıdır. Bu nedenle maliye bilimi yakın ilişki içinde bulunduğu iktisat, hukuk, sosyoloji, siyasi ve idari bilimler ile diğer bazı bilimlerin bir anlamda kesişme alanları üzerinde bir konumda yer almaktadır. Bu genel çerçeve içerisinde maliye eğitiminin ana amaçları şu şekilde sıralanabilir: Maliye bilimi ile yakından ilgili iktisat, hukuk, sosyoloji, siyasi ve idari bilimler ve diğer alanlara (Kantitatif bilimler dahil) ait temel bilgilerin sağlam bir şekilde elde edilmesi, Yakın alanlara ait bilgilerin, maliye konuları çerçevesinde bir senteze kavuşturulması ve bu yapı içinde ortaya çıkabilecek yeni birtakım özelliklerin kavranması, Maliyenin amaçlarına uygun olarak, yakın alanlara ait bilgilerden teori ve uygulama alanında yararlanabilme ve gerektiğinde söz konusu alanların elemanlarıyla disiplinler arası ortak çalışmalar yapabilme becerisinin kazanılması.
Program ISCED Kodu

31/34
Programın Kredisi

240
Programın Süresi

4
Programın Özellikleri ve Tanımı

Programın temel amacı; Mali ve ekonomik konularda yeterli bilgi birikimine sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilen,analitik düşünebilen, işbirliği ve uyum içerisinde çalışma ve iş yapma becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.