Kazanılan Derece:

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Uluslararası İlişkiler lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır.