Amaçlar

Eğitmek, araştırmada yaratıcılıkta ve girişimde sürekli yenilik yaratarak fakülte öğrencilerinin ve akademik kadronun başarılarını en üst seviyeye ulaştırıp araştırma yönetiminde istenen seviyelere ulaşmak.

Hedefler

Öğrencilerin akademik ve profesyonel isteklerini gerçekleştirebilmeleri için farklı, açık fikre, sorgulayan, düşünmeye teşvik edici, katılımcı ve kapsayıcı bir eğitim programı yaratmak. Kendini araştırmaya, eğitime ve danışmanlığa/rehberliğe (mentaring) adamış dinamik bir öğrenci profili oluşturarak mezun olduktan sonraki hayatlarına akademik desteği sağlamak.