Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13
Anayasa Hukuku
(IIBF106)
2 2 4 3 5 5 5 3 4 3 3 3 5
Avrupa Birliği
(SBUZ303)
1 2 2 - 4 5 5 5 4 4 5 5 5
Avrupa Birliği Hukuku
(SBUS417)
3 4 5 3 3 5 5 1 - - - - -
Avrupa Bütünleşmesi Konuları
(SBUS412)
5 5 4 2 5 4 5 3 3 4 4 5 5
Avrupa Devlet Sistemi ve Osmanlı Diplomasisi
(SBUS419)
4 3 3 1 3 4 4 3 3 2 4 5 4
Çağdaş Siyasal İdeolojiler
(SBUS308)
4 1 3 1 1 3 4 4 4 3 4 5 5
Dış Politika Analizi
(SBUZ302)
5 5 1 4 5 5 5 5 3 5 4 3 5
Din ve Siyaset
(SBUS316)
2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 4 4
Diplomasi Tarihi I
(SBUZ203)
3 1 2 1 1 2 - - - 2 2 3 3
Diplomasi Tarihi II
(SBUZ204)
3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 1 4 4
Doğu Avrupa'da Siyaset
(SBUS307)
4 4 4 1 2 2 5 4 3 3 4 4 4
Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset
(SBUS303)
4 1 3 2 4 4 4 4 3 3 4 2 5
Göç Siyaseti
(SBUS413)
4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5
Güvenlik ve Terör
(SBUS402)
5 5 3 4 3 5 4 3 3 4 4 3 4
İdare Hukuku
(IIBF207)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
İktisada Giriş I
(IKZ101)
2 2 5 4 4 3 3 4 3 4 4 5 4
İktisada Giriş II
(IKZ102)
4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4
İnsan Hakları
(SBUS310)
4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5
İstatistik I
(EKMZ205)
- - 2 5 - - - - - 3 1 - 2
Jeopolitika
(SBUS305)
4 1 4 1 2 4 4 4 3 5 4 4 5
Kamu Maliyesi
(PFS413)
- 4 4 3 3 5 4 5 3 3 4 4 5
Karşılaştırmalı Demokratikleşme
(SBUZ304)
4 3 2 4 3 2 2 3 4 3 4 4 3
Karşılaştırmalı Dünya Ekonomisi
(IKS404)
4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
Karşılaştırmalı Siyasete Giriş
(SBUZ201)
4 1 4 1 4 4 3 4 4 2 4 4 4
Küresel Toplumsal Hareketler
(SBUS410)
5 4 5 - 4 - 5 4 4 5 5 5 5
Küreselleşme
(SBUZ404)
5 5 5 5 5 3 5 - 5 5 5 5 5
Matematik I
(EKMZ103)
- - - - 3 1 - - - - - - -
Mesleki İngilizce I
(IIBF203)
- - 3 - 4 5 3 2 4 3 2 - 4
Mesleki İngilizce II
(IIBF204)
3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3
Muhasebe I
(ISLS303)
4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4
Muhasebe II
(ISLS302)
- - 1 1 3 3 3 2 3 2 3 - 3
Niceliksel Siyasi Araştırmanın Prensipleri
(SBUS418)
5 5 4 5 4 3 5 2 5 5 5 2 5
Organizasyon ve Yönetim
(ISLS305)
- - - - 5 5 4 4 4 5 5 - -
Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Geçiş
(SBUS301)
2 1 1 1 3 1 2 2 2 3 2 3 4
Pazarlama
(ISLS301)
- - - - 5 5 4 4 - 4 4 - -
Petrol, Su ve Savaş
(SBUS409)
5 2 5 3 3 5 4 5 2 4 5 - 5
Seçim Sistemi Mühendisliği
(SBUS415)
5 5 5 3 3 3 4 2 2 4 2 5 5
Siyasal Düşünceler Tarihi
(SBUZ206)
3 2 3 3 - 1 1 2 2 4 2 1 4
Siyaset Bilimine Giriş
(SBUZ101)
2 2 2 - - - - 1 1 2 2 3 2
Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri
(SBUS313)
5 3 3 4 3 3 4 1 1 2 3 5 5
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
(SBUZ208)
3 4 3 5 5 5 4 2 5 4 4 2 5
Sosyoloji
(IIBF108)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Spor Siyaset ve Toplum
(SBUS416)
3 3 3 4 5 5 5 4 4 4 3 3 5
Stratejik Kurumlar
(SBUS302)
5 4 4 4 3 2 3 2 3 2 2 4 3
Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset
(SBUS311)
5 4 5 4 4 3 5 4 - 5 5 3 5
Toplumsal Cinsiyet ve Uluslararası İlişkiler
(SBUS411)
5 5 4 3 5 3 4 - 3 5 5 5 5
Toplumsal Hareketler
(SBUS312)
4 5 5 5 5 - 5 4 3 - 5 5 5
Türk Dış Politikası I
(SBUZ401)
2 1 2 3 1 4 5 5 - 4 5 5 5
Türk Dış Politikası II
(SBUZ402)
2 1 2 3 1 4 5 5 - 4 5 5 5
Türk Siyasetine Giriş
(SBUZ202)
3 1 5 2 5 5 5 5 - 1 5 3 4
Türkiye Ekonomisi
(IKS408)
5 3 3 4 4 3 5 4 3 4 4 4 3
Türkiye-ABD İlişkileri
(SBUS406)
4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 5 5
Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri
(SBUS314)
5 2 4 1 1 5 5 4 4 4 5 5 5
Uluslararası Hukuk I
(IIBF205)
5 5 4 1 1 5 5 1 5 3 5 5 5
Uluslararası Hukuk II
(IIBF206)
5 4 - - 3 5 5 - 2 5 5 5 5
Uluslararası İktisat I
(IKS309)
- - - - - - - - - - - - -
Uluslararası İlişkiler Teorileri
(SBUZ301)
5 4 4 - - 3 5 4 - 5 5 5 5
Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar
(SBUS403)
5 2 4 1 1 5 5 4 4 4 5 5 5
Uluslararası İlişkilerde İnceleme Konuları II
(SBUS420)
4 2 3 3 1 3 4 4 4 3 4 5 5
Uluslararası İlişkilere Giriş
(SBUZ102)
5 3 5 1 2 5 5 5 2 2 4 3 5
Uluslararası Örgütler
(SBUS401)
2 1 2 3 3 3 5 5 1 5 5 5 5
İlişkili ders sayısı / 61 53 54 56 51 56 56 56 54 50 57 58 52 56
İlişki ağırlığı 205167197149183211231190163208224212246
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir