Amaçlar

Endüstri Mühendisliği Bölümü, hizmet ve/veya ürün üreten tüm kuruluşların verimlilik, kalite,maliyet ve rekabet güçlerini iyileştirmeyi temel amaç edinmiş mühendisler yetiştirmeyi amaçlar.

Hedefler

Endüstri Mühendisliği Bölümünün hedefleri ise; Analitik düşünen,sayısal karar verme tekniklerini uygulayan, mesleki ve bireysel gelişime önem veren, sistem yaklaşımını benimsemiş, takım çalışmasına yatkın, insiyatif kullanarak problemleri çözebilen ve vizyon sahibi endüstri mühendisi profili oluşturmak,Lisans ve Lisansüstü düzeylerde paydaşlarının da beklentilerini gözeterek kaliteli Endüstri Mühendisliği eğitimi vermek, Bilimsel çalışmalar yürüterek Endüstri Mühendisliği bilimine katkı sağlamak olarak tanımlanmıştır.