Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14
Bakım Yönetimi
(ENS257)
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Bilgisayar Programlama
(ENM148)
5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4
Bilgisayarla Bütünleşik İmalat
(ENS457)
4 5 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 3 3
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
(ENS349)
5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4
Bitirme Projesi
(ENM444)
3 5 5 4 4 3 4 3 3 5 3 3 2 4
Bulanık Küme Teorisine Giriş
(ENS441)
5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 3 4
Bütünleşik Ürün Geliştirme
(ENS431)
4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4
Diferansiyel Denklemler
(ENM239)
- - - - - - - - - - - - - -
Endüstri 4.0 ve Uygulamaları
(ENS254)
5 5 4 5 5 4 4 4 5 3 4 3 3 5
Endüstri Mühendisliğine Giriş
(ENM137)
4 3 3 4 2 4 4 4 4 5 3 5 - 4
Endüstride Bilişim Teknolojisi
(ENS259)
5 4 3 5 5 4 4 5 5 5 2 2 1 3
Endüstride Uygulamalı Mühendislik Eğitimi
(ENM462)
4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5
Endüstriyel Otomasyon Sistemleri
(ENS302)
4 5 5 5 5 5 3 3 5 3 3 5 4 5
Ergonomi
(ENM241)
5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5
Esnek Üretim Sistemlerinin Modellenmesi
(ENS453)
5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4
Finansal Piyasalar
(ENS443)
2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4
Finansal Tabloların Analizi
(ENM358)
3 4 4 3 4 3 3 2 2 3 1 1 - 3
Fizik
(ENM125)
4 4 3 1 1 3 4 3 3 3 - 3 1 1
Fizik 2
(ENM126)
3 3 1 2 2 2 2 3 2 3 1 3 - 1
Genel Muhasebe
(ENS252)
2 2 4 3 4 3 3 3 - 3 2 4 3 4
Girişimcilik
(ENS351)
4 4 4 5 5 5 5 - 5 5 5 5 5 5
İstatistiksel Araştırma Yöntemleri
(ENM248)
5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3
İstatistiksel Kalite Güvence Teknikleri
(ENM458)
3 3 4 3 4 3 3 2 2 2 - 2 2 3
İş Etüdü
(ENM355)
5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4
İş Hukuku
(ENS455)
- - - - - - 4 4 3 2 2 4 5 -
İş Sağlığı ve Güvenliği 1
(ENM351)
2 2 5 3 4 5 4 5 3 5 3 5 5 5
İş Sağlığı ve Güvenliği 2
(ENM364)
2 2 5 3 4 5 4 5 3 5 3 5 5 5
Kimya
(ENM140)
4 2 - - - 1 - 1 - 2 - - - -
Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımları
(ENS433)
4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 3 3 4
Lineer Cebir
(ENM141)
3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 1 1 1 1
Makro İktisat
(ENM246)
2 2 1 2 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4
Maliyet Analizi ve Kont.
(ENM331)
2 3 4 2 5 4 4 3 3 2 - 3 3 4
Malzeme Bilimi
(ENM251)
2 1 2 3 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2
Malzeme ve Stok Yönetimi
(ENM338)
4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5
Matematik Programlama
(ENM333)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Mikro İktisat
(ENM247)
1 2 4 4 5 5 5 5 1 5 2 5 5 5
Model ve Optimi Giriş
(ENM212)
5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4
Mühendislik Ekonomisi
(ENM359)
3 4 5 4 4 5 3 3 4 3 4 3 4 4
Mühendislikte Etik ve İletişim
(ENM144)
1 1 1 3 4 5 5 5 2 5 2 5 5 2
Mühendislikte Optimizasyon
(ENM356)
5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 3 4
Nümerik Analiz
(ENM232)
- - - - - - - - - - - - - -
Olasılık ve İstatistik 1
(ENM243)
- - - - - - - - - - - - - -
Olasılık ve İstatistik 2
(ENM240)
- - - - - - - - - - - - - -
Optimizasyon Yazılımları
(ENM350)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 2
Pazarlama Yönetimi
(ENS449)
3 2 4 3 3 - 4 4 3 - 4 - - -
Proje Yönetimi
(ENM460)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Risk Yönetimi
(ENM348)
5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4
Sağlık Sistemleri Yönetimi
(ENS437)
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Simulasyon Modelleme
(ENM455)
5 5 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 3 4
Sistem Analizi
(ENM340)
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 - 4 1 5
Stokastik Modelleme
(ENM362)
5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 2 3
Stratejik Yönetim
(ENS347)
4 4 4 4 5 5 5 5 2 5 - 3 2 5
Tedarik Zinciri Yönetimi
(ENS341)
3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3
Teknik Resim Acad 2
(ENM128)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5
Teknik Resim ve Acad 1
(ENM127)
5 5 5 5 5 5 4 5 4 2 2 5 5 5
Temel Bilgi Teknolojileri
(ENM143)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tesis Planlama ve Yerleşimi
(ENM453)
4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4
Toplam Kalite Yönetimi
(ENS343)
2 3 3 3 3 5 3 5 4 5 4 4 4 4
Üretim Planlama ve Kontrol
(ENM451)
4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 - 3 1 3
Üretim Sistemleri
(ENS353)
4 5 5 5 5 4 4 5 3 4 3 4 3 5
Üretim Yöntemleri
(ENM255)
4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5
Veri Yapıları ve Algoritmalar
(ENS255)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5
Veritabanı Yönetimi ve Veri Madenciliği
(ENM352)
4 5 4 4 5 4 5 5 5 3 3 3 2 4
Yönetim Muhasebesi
(ENM366)
3 3 5 3 5 3 4 3 3 2 4 3 3 3
Yüksek Matematik 1
(ENM139)
4 4 4 4 3 2 2 1 - 3 - - - -
Yüksek Matematik 2
(ENM146)
4 4 3 3 3 2 2 - - 2 - - - -
İlişkili ders sayısı / 66 61 61 60 60 60 60 61 60 58 61 53 58 55 57
İlişki ağırlığı 235237251241254244249240225234188228190225
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir