Program Hakkında Bilgi

Endüstri Mühendisliği programı 4 yıllık lisans düzeyinde bir mühendislik programıdır. Programa 1992 yılından bu yana öğrenci kabul edilmektedir. Öğrencilere teorik eğitime ek olarak araştırma ve uygulamaya dayalı çok disiplinli bir eğitim verilmektedir. Öğrenciler kamu ve özel sektör kuruluşlarında 30 günlük iki yaz stajını eğitim programının bir parçası olarak yapmaktadır.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

4 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Bu program, hizmet ve/veya ürün üreten tüm kuruluşların verimlilik, kalite ve rekabet güçlerini iyileştirmeyi temel amaç edinmiş mühendisler yetiştirmeyi amaçlar. Analitik düşünen, mesleki ve bireysel gelişime önem veren, sistem yaklaşımını benimsemiş, takım çalışmasına yatkın, insiyatif kullanarak problemleri çözebilen ve vizyon sahibi endüstri mühendisi profili programın hedefidir. Programda farklı disiplinlerden çok yönlü, uygulamalı ve araştırmaya dayalı bir eğitim verilmektedir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.