Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8
Basen Adlaması Ve Sınıflandırılması
(J418)
4 5 - - 5 4 3 4
Belgesellerle Jeoloji
(JS107)
- - - - - - - -
Bilgisayar Destekli Çizim
(JS102)
- - - - - - - -
Bilim Tarihi Ve Jeolojisi
(JS109)
- - - - - - - -
Bitirme Projesi
(J409)
5 5 - - 5 5 5 5
Bitirme Projesi
(J410)
5 5 - - 5 5 5 5
Coğrafi Bilgi Sistemleri
(JS203)
5 3 - - 4 4 5 4
Çevre Jeolojisi
(JZ304)
3 4 - - 4 3 3 5
Doğal Yapı Malzemeleri
(J424)
5 5 - - 5 - 4 4
Endüstriyel Hammaddeler
(J406)
- - - - - - - -
Evrim ve Fosil Kanıtlar
(J440)
- - - - - - - -
Evrim Ve Fosil Kanıtları
(JS311)
- - - - - - - -
Fizik 1
(JZ107)
- - - - - - - -
Fizik 2
(JZ106)
3 - - - - - - -
Fosil Yakıtlar
(J404)
4 4 - - 4 5 3 4
Genel Jeoloji 1
(JZ103)
5 - - - - - - -
Genel Jeoloji 2
(JZ102)
- - - - - - - -
Genel Mineraloji
(JZ105)
1 3 - - 3 - - -
Güzergah Etüdü Ve Tasarımı
(J437)
3 4 - - 4 4 - 4
Heyelanlar Ve Şev Stabilitesi
(J430)
4 4 - - 4 4 - 4
Hidrojeoloji
(J303)
3 3 - - 3 3 1 3
Hidrojeoloji
(JZ303)
3 3 - - 3 3 1 3
Hidrokarbon Arama. Paleontoloji
(J416)
2 1 - - 5 4 - 4
İstatistik
(JS104)
5 3 - - 4 5 2 4
İş Sağlığı Ve Güvenliği 1
(J445)
- - - - - - - -
İş Sağlığı Ve Güvenliği 2
(J446)
- - - - - - - -
İşletme Yönetimi
(JS206)
1 - - - 4 5 5 4
Jeofizik
(J403)
5 4 - - 4 5 - 3
Jeokimya
(JZ301)
- - - - - - - -
Jeokimya
(J301)
- - - - - - - -
Jeoloji Mühendisliği Projesi 1
(JZ312)
5 5 - - 5 5 5 5
Jeoloji Mühendisliği Projesi Iı
(J407)
5 5 - - 5 5 5 5
Jeoloji Mühendisliğine Giriş
(JZ101)
3 3 - - 3 5 4 3
Jeolojide Autocad Uygulamaları
(JS201)
- - - - - - - -
Jeolojide Autocad Uygulamaları
(J431)
- - - - - - - -
Jeolojide Uzaktan Algılama
(JS202)
5 2 - - 4 4 - 4
Jeolojik Miras
(JS108)
- - - - - - - -
Jeolojik Miras
(J441)
- - - - - - - -
Jeoteknik
(J408)
4 4 - - 5 4 4 5
Jeoteknik Deprem Mühendisliği
(J421)
4 5 - - 4 4 4 5
Jeotermal Alanların Elektrik Yönt. Belirlenmesi
(J439)
5 4 - - 4 4 4 4
Kaya Mekaniği
(JZ311)
- - - - - - - -
Kaya Mühendisliği
(JS310)
- - - - - - - -
Kaya Mühendisliği
(J428)
- - - - - - - -
Kent Jeolojisi
(J427)
5 3 - - 3 4 4 5
Kırıntılı Kayaçlar Petrografisi
(J423)
4 - - - 3 - 3 -
Kuyu Logları
(J438)
5 3 - - 4 5 4 4
Kuyu Tasarımı Ve Hidroliği
(JS312)
4 5 - - 5 4 3 5
Kuyu Tasarımı Ve Hidroliği
(J434)
4 5 - - 5 4 3 5
Maden Yatakları 2
(JZ310)
- - - - - - - -
Maden Yatakları I
(JZ315)
- - - - - - - -
Mağmatik Petrografi
(JZ211)
5 5 - - 5 3 - 4
Makropaleontoloji
(JZ204)
- - - - - - - -
Malzeme Bilgisi
(JS307)
- - - - - - - -
Malzeme Bilgisi
(J435)
- - - - - - - -
Matematik 1
(JZ109)
5 - - - - - - -
Matematik 2
(JZ108)
4 - - - - - - -
Meslek Hukuku
(J401)
2 4 - - - 4 2 5
Metamorfik Petrografi
(JZ210)
3 - - - 3 2 3 -
Mikropaleontoloji
(JZ203)
3 3 - - 3 2 2 2
Mukavemet
(JZ212)
- - - - - - - -
Müh. Proj. Deprem Ve Aktif Fay Uyg.
(J436)
4 3 - - 4 3 - 4
Mühendislik İçin Kimya 1
(JZ111)
3 - - - - 2 - -
Mühendislik İçin Kimya 2
(JZ110)
4 - - - - - - -
Mühendislik Jeolojisi
(JZ313)
5 4 - - 3 4 4 4
Mühendislik Jeolojisi
(J313)
5 4 - - 3 4 4 4
Mühendislik Matematiği
(JZ215)
4 - - - - - - -
Mühendislik Projelerinde Deprem Ve Aktif Fay Uyg.
(JS306)
4 3 - - 4 3 - 4
Özel Mineraloji
(JZ104)
5 5 - - 3 5 5 4
Paleocoğrafya Ve Fosiller
(J417)
4 5 - - - 4 - 4
Petroloji 1
(JS303)
4 4 - - 4 4 3 4
Petroloji I
(J425)
4 4 - - 4 4 3 4
Petroloji Iı
(J426)
4 4 - - 4 4 3 4
Resifal Ortamlar
(J415)
- - - - - - - -
Resifal Ortamlar Ve Fosiller
(JS301)
- - - - - - - -
Saha Jeolojisi 2
(JZ308)
5 5 - - 5 4 5 5
Saha Jeolojisi I
(JZ309)
5 5 - - 5 4 3 5
Sayısal Arazi Sınıflamaları
(J433)
5 4 - - 4 4 5 4
Sedimanter Petrografi
(JZ307)
4 4 - - - - - 3
Sedimantoloji
(JZ206)
4 5 - - 2 3 3 -
Sondaj Tekniği
(JZ306)
3 3 - - 5 4 2 5
Statik Ve Dinamik
(JZ209)
- - - - - - - -
Stratigrafi
(JZ205)
4 5 - - 4 4 - 5
Su Kaynakları Ve Yöntemi
(J429)
4 4 - - 4 5 4 5
Tarihsel Jeoloji
(JZ202)
- - - - - - - -
Teknik Resim Ve Jeolojik Çizim
(JZ201)
5 4 - - 5 3 4 4
Tektonik
(JZ208)
4 5 - - 5 5 3 3
Temel Bilgi Teknoloji Kullanımı
(JS101)
3 1 - - 1 4 2 1
Tersiyer Foraminiferleri
(JS204)
3 3 - - 3 2 4 2
Tersiyer Foraminiferleri
(J442)
- - - - - - - -
Türkiye Jeolojisi
(J402)
3 3 - - 3 2 2 2
Uygulamalı Jeokimya
(J432)
- - - - - - - -
Volkanik Ve Damar Kayaçları Petrografisi
(JS309)
1 4 - - 3 - - -
Yapısal Jeoloji
(JZ207)
5 5 - - 5 5 3 4
Yer Dinamiği
(JS305)
4 5 - - 5 4 3 4
Yer Dinamiği
(J419)
4 5 - - 5 4 3 4
Zemin Islah Yöntemleri
(J420)
5 4 - - 4 4 4 4
Zemin Mekaniği I
(JZ302)
3 4 - - 4 4 4 5
Zemin Mekaniği Iı
(J405)
3 5 - - 4 4 4 5
İlişkili ders sayısı / 99 68 58 0 0 58 57 48 56
İlişki ağırlığı 26823100232224167227
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir