Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8
Basen Adlaması ve Sınıflandırılması
(JS418)
4 5 5 4 5 5 5 5
Belgesellerle Jeoloji
(JS107)
3 3 4 1 3 5 4 4
Bilgisayar Destekli Çizim
(JS102)
- - - - - - - -
Bitirme Projesi
(JZ410)
5 5 5 5 5 5 5 5
Doğal Afetler ve Yaşam
(JS106)
4 3 4 3 4 5 4 5
Endüstriyel Hammaddeler
(JZ406)
4 3 2 2 3 4 3 4
Evrim ve Fosil Kanıtları
(JS311)
- - 2 2 2 - - 2
Fizik 1
(JZ107)
5 5 5 5 5 5 5 5
Fizik 2
(JZ106)
5 5 5 5 5 5 5 5
Fosil Yakıtlar
(JZ404)
4 5 4 4 4 5 4 5
Genel Jeoloji 1
(JZ103)
5 3 - 2 2 3 - -
Genel Mineraloji
(JZ105)
1 3 - - 3 - - -
Güzergah Etüdü ve Tasarımı
(JS437)
2 3 3 3 3 2 3 2
Heyelanlar ve Şev Stabilitesi
(JS430)
5 1 2 1 5 2 1 1
Hidrokarbon Aramalarında Paleontoloji
(JS416)
- - - - - - - -
İlk Yardım
(JS105)
1 2 2 1 2 3 - 4
İngilizce I
(UIN101)
- - - - - - - -
İngilizce II
(UIN102)
- - - - - - - -
İş Sağlığı ve Güvenliği 2
(JZ446)
4 4 5 4 4 5 4 3
İş Sağlığı ve Güvenliği I
(JZ443)
4 4 5 4 5 3 4 4
Jeofizik
(JZ403)
5 4 5 5 5 5 3 5
Jeokimya
(JZ301)
- - - - - - - -
Jeoloji Mühendisliği Projesi 1
(JZ312)
4 5 4 4 5 5 4 5
Jeoloji Mühendisliği Projesi 2
(JZ407)
5 5 5 5 5 5 5 5
Jeoloji Mühendisliğine Giriş
(JZ101)
3 3 4 3 4 3 4 3
Jeolojik Miras
(JS108)
- - 3 - 2 3 - -
Jeotermal Alan Elekt. Yön. Belirlenmesi
(JS439)
5 4 5 5 4 4 3 5
Kaya Mekaniği
(JZ311)
- - - - - - - -
Kaya Mühendisliği
(JS310)
- - - - - - - -
Kuyu Logları
(JS438)
5 4 5 4 5 4 2 5
Maden Yatakları 2
(JZ310)
5 5 5 3 4 4 3 5
Maden Yatakları I
(JZ315)
5 5 4 5 4 4 3 5
Mağmatik ve Meta. Kayaç. Doku Çeş.
(JS412)
4 5 4 5 4 5 4 5
Malzeme Bilgisi
(JS307)
3 - 2 3 2 5 2 3
Matematik 1
(JZ109)
5 - - - - - - -
Matematik 2
(JZ108)
4 - - - - - - -
Mukavemet
(JZ212)
- - - - - - - -
Mühendislik İçin Kimya 1
(JZ111)
5 - - - - 3 3 3
Mühendislik İçin Kimya 2
(JZ110)
5 - - - - 3 3 3
Mühendislik Jeolojisi
(JZ313)
5 4 3 3 3 4 4 4
Mühendislik Matematiği
(JZ215)
4 - - - - - - -
Mühendislik Projelerinde Deprem ve Aktif Fay Uyg.
(JS306)
4 3 - - 4 3 - 4
Paleocoğrafya ve Fosiller
(JS441)
- - - - - - - -
Petroloji 1
(JS303)
4 4 - - 4 4 3 4
Resifal Ortamlar ve Fosiller
(JS301)
2 2 4 3 2 3 3 3
Saha Jeolojisi 2
(JZ308)
5 5 5 4 5 5 4 5
Saha Jeolojisi I
(JZ309)
5 5 4 4 5 4 3 5
Sedimanter Petrografi
(JZ307)
4 4 - - - - - 3
Sedimantoloji
(JZ206)
4 5 - - 2 3 3 -
Statik ve Dinamik
(JZ209)
- - - - - - - -
Stratigrafi
(JZ205)
4 5 - - 4 4 - 5
Teknik Resim ve Jeolojik Çizim
(JZ201)
5 5 5 3 5 3 4 4
Tektonik
(JZ208)
4 5 5 5 4 5 3 4
Temel Bilgi Teknoloji Kullanımı
(JS101)
3 1 - - 1 4 2 1
Tıbbi Jeoloji
(JS314)
4 5 5 3 5 5 3 4
Türkiye Jeolojisi
(JZ402)
- 3 3 - 2 2 - 2
Uygulamalı Jeokimya
(JS432)
5 5 5 5 5 5 3 5
Volkanik ve Damar Kayaçları Petrografisi
(JS411)
4 3 5 5 5 4 4 4
Volkanoloji
(JS308)
4 3 4 4 4 3 4 4
Yapısal Jeoloji
(JZ207)
5 5 5 4 5 5 3 4
Yer Dinamiği
(JS305)
4 5 4 4 5 4 3 4
İlişkili ders sayısı / 61 48 43 38 37 45 45 39 44
İlişki ağırlığı 198171156135174180135175
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir