Program Hakkında Bilgi

Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1977 yılında Temel Bilimler Fakültesi içinde Yerbilimleri Bölümü adı altında kurulmuştur. Kurulduğu yıl ilk öğrencilerini almış ve 1981 yılında da ilk mezunlarını vermiştir. 1982 yılında YÖK Yasası ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü olarak Mühendislik-Mimarlık Fakültesine bağlanmıştır. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, modern eğitim ve uygulama veren dört yıllık lisan programı olup öğrenim dili Türkçe´dir.
Program ISCED Kodu

0532: Earth sciences
Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

4
Programın Özellikleri ve Tanımı

Jeoloji Mühendisliği, yerkürenin ve diğer gezegenlerin oluşumunu, evrimini ve yaşamla ilişkisini kuran, geleneksel bilimleri kullanarak bütünsel bir resim içinde bunlara uygulayan, mühendislik biliminin kurallarını değerlendirerek yeraltı ve yerüstü kaynaklarının araştırılmasını, çevreyle dost şekilde işletilmesini gerçekleştirebilen ve nüfus artışına bağlı olarak artan şehirleşme, sanayileşme için gerekli büyük sanat yapıları için yer seçimi ve projelendirilmesinde aktif rol oynayan donanımlı bireyler yetiştiren bir bölümdür. Bu amaca yönelik olarak temel ve teorik bilimlerin yanısıra mühendislik etiği, bilgisayar ve arazi uygulamalarının verildiği bir eğitim-öğretim programı uygulamaktadır. Bu program içerisinde Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunları temel ve uygulamalı bilim dalları çerçevesinde jeolojik sorunları bilimsel yaklaşımla çözebilme yeteneği ve cesaretini kazanmaktadır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.