Mezunların İstihdam Olanakları:

4 yıllık eğitim sonunda mezun olan öğrencilerimiz ; Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Etibank, İller Bankası, Çevre Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri, Petrol Dairesi, Deprem Araştırma Enstitüsü, Devlet Limanları, Hava Alanları, Çimento Fabrikaları, Seramik Sanayi, Cam Sanayi, Özel Madencilik şirketleri, Mühendislik Firmaları, Belediyeler, Jeolojik Etüd-Zemin ve Sondaj Şirketleri, Otoyol ve Baraj Yapan Özel Firmalar.