Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8
Bitirme Projesi
(JZ409)
5 5 5 5 5 5 5 5
Bitirme Projesi
(JZ410)
5 5 5 5 5 5 5 5
İş Sağlığı ve Güvenliği 2
(JZ446)
4 4 5 4 4 5 4 3
İş Sağlığı ve Güvenliği I
(JZ443)
4 4 5 4 5 3 4 4
Mukavemet
(JZ212)
- - - - - - - -
Resifal Ortamlar ve Fosiller
(JS301)
2 2 4 3 2 3 3 3
Sedimantoloji
(JZ206)
4 5 - - 2 3 3 -
Türkiye Jeolojisi
(JZ402)
- 3 3 - 2 2 - 2
İlişkili ders sayısı / 8 6 7 6 5 7 7 6 6
İlişki ağırlığı 2428272125262422
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir