Program Hakkında Bilgi

Makine Mühendisliği Bölümü 1978 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup 1979 yılında lisans, 1982 yılında yüksek lisans ve 1984 yılında doktora öğretimine başlamıştır. Bölümümüzde yaklaşık 1200 öğrenci lisans ve 220 öğrenci lisansüstü eğitimini sürdürmektedir. Lisans ve lisansüstü eğitimimizde derslerin tamamı İngilizce olarak verilmektedir. Aralık 2015 itibarıyla bölümümüzde 11 profesör, 4 yardımcı doçent ve 15 araştırma görevlisi olmak üzere 30 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Makine Mühendisliği Bölümünde: Makine Teorisi ve Dinamiği, Konstrüksiyon ve İmalat, Termodinamik, Enerji, Mekanik ve Otomotiv olmak üzere toplam altı anabilim dalı mevcuttur. Her anabilim dalının kendi laboratuvarları bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda bilimsel araştırmaların yanında hem eğitim-öğretime yönelik hem de sanayiye dönük hizmet verilmektedir.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

240AKTS
Programın Süresi

4 yıl (Yabancı Dil hazırlık Sınıfı Hariç)
Programın Özellikleri ve Tanımı

Dört yıllık lisans öğretimi süresince paydaşlarımızın da görüşleri doğrultusunda hazırlanan programa tabi olan öğrenciler sanayinin ihtiyaç duyduğu donanımda mezun olmaktadırlar. ERASMUS programı ile bir veya iki yarıyıl Avrupa´da eğitimlerine devam etme şansları da bulunmaktadır. Öğrenciler laboratuvarlarımızda derslerde edindikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürebilme imkanına da sahip olmaktadırlar.
Egitim Şekli

Programın eğitim dili İngilizce'dir.