Kazanılan Derece:

Bu bölüm, yüksek öğretimde Tekstil Mühendisliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tekstil Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır.