Amaçlar

Bölgemiz ve Ülkemiz ihtiyaçlarını da göz önünde tutan, Uluslararası seviyede kaliteli eğitim ile donatılmış, gelişime açık, etik bilince sahip, iletişimi güçlü ve sorun çözen mühendisler yetiştirerek Türk Tekstil Sanayi’ne katkıda bulunmaktır.

Hedefler

Farklı uzmanlık alanlarında tekstil mühendisliğinin, araştırma ve uygulamaya yönelik yüksek lisans ve araştırmacı yetiştirmeye yönelik doktora eğitimi ile Türkiye’nin teknolojik ve bilimsel kazanımını artırmaya çalışmak, -Sanayinin ve toplumunun ihtiyaç duyduğu alanlarda, yaptığı bilimsel çalışmaların sonuçlarını, ulusal ve uluslararası yayınlar ile tekstil endüstrisinin yararına sunmak, -Düzenleyeceği etkinliklerle bilim insanlarını bir araya getirmek, güncel konularda bilgi akışı sağlayarak, tartışma ortamı yaratmak ve uygulayıcıların dikkatine sunmak, -Ulusal ve uluslararası saygınlığı olan, konusunda önder, bir eğitim ve öğretim kurumu olmaktır.