Program Hakkında Bilgi

23.07.1990 tarihinde kurulan Çukurova Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü İlk öğrencilerini 1993-1994 eğitim-öğretim yılında almış olup, 1996-1997 eğitim-öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapan, sürekli gelişimi esas alan, bilgi birikimini sanayi ile paylaşan bir eğitim-öğretim ve araştırma kurumu olan Bölümümüz bugüne kadar yaklaşık 1250 Lisans öğrencisi mezun etmiştir. Dört yıllık Lisans eğitimi boyunca; Elyaf Teknolojisi, İplik Teknolojisi, Kumaş Teknolojisi, Terbiye Teknolojisi, Konfeksiyon Teknolojisi, Tekstilde Kalite Kontrol, Tekstil Tasarımı, Tekstil İşletmeciliği gibi alanlarda çeşitli dersler verilmektedir.
Program ISCED Kodu

54
Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

4 yıl (8 Yarıyıl)
Programın Özellikleri ve Tanımı

Tekstil sanayinin gereksinimlerini dikkate alarak; sanayicinin beklentilerine uygun, temel bilgileri sağlam, bilgiye ulaşmasını öğrenmiş, kendisini yenileyebilen, araştırmacı, analitik düşünce yapısına sahip, sentez yapabilen, meslek ahlakını kavramış, çevresi ile kolay iletişim kurabilen, sorumluluk sahibi, üretken, bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişebilen, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmış yüksek mühendisler yetiştirmektir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.