Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır.