Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16
Açık İşletme Saha Düzenlemesi
(MDS323)
5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5
Açık İşletme Tekniği
(MDZ212)
2 5 1 2 3 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1
Aglomerasyon
(MDS327)
3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5
Akışkanlar Mekaniği
(MDZ206)
3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 1 1 1 4 5 5
Bilgisayar Destekli Teknik Resim
(MDZ107)
1 1 1 1 1 5 1 4 1 1 5 1 5 1 5 4
Bilgisayar Programlama
(MDZ110)
4 3 5 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 1 1 3
Bitirme Projeleri 1
(MDZ411)
2 3 4 4 1 5 5 2 4 2 3 2 4 5 4 5
Bitirme Projeleri 2
(MDZ412)
3 4 4 4 5 3 4 4 2 5 4 2 4 4 5 5
Cevher Hazırlama
(MDZ303)
3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 3 5 5 5
Cevher Hazırlama 2
(MDZ306)
3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 3 5 5 5
Cevher Hazırlama Tesis Diz. ve Org.
(MDZ416)
3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5
Cevher Zenginleştirme Atıklarının Değer.
(MDS434)
5 4 5 5 5 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1
Çimento Teknolojisi
(MDS325)
4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 3 3 4 5 5 5
Çözelti Madenciliği
(MDS432)
4 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Diferansiyel Denklemler
(MDZ202)
4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 1 3
Endüstriyel Ham. ve Zeng. Yön.
(MDS427)
4 2 5 4 4 1 4 2 2 1 2 2 1 1 1 1
Fizik
(MDZ103)
4 3 4 4 3 3 3 4 4 5 1 1 1 3 1 3
Flotasyon
(MDZ405)
3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 1 5 5 5
Genel Ekonomi
(MDS219)
4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4
Genel Jeoloji
(MDZ109)
3 4 2 2 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4
Genel Kimya
(MDZ106)
5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 1 1 1 4 4 4
Girişimcilik
(MDS428)
4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5
İş Sağlığı ve Güvenliği 1
(MDZ211)
5 5 4 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 5 1
İş Sağlığı ve Güvenliği 2
(MDZ408)
5 5 4 2 1 1 1 1 3 1 1 1 5 5 1 1
Jeofizik
(MDS216)
4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 2 3 5 4 5
Kalsinasyon ve Kireç Üretimi
(MDS332)
5 3 4 4 3 5 5 5 3 4 3 3 2 5 5 4
Katı Sıvı Ayırımı
(MDS429)
5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 5 5
Kaya Mekaniği
(MDZ301)
5 5 5 5 4 4 1 1 1 1 4 1 1 4 4 4
Kömür Hazırlama Teknolojisi
(MDS330)
5 2 5 3 4 4 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1
Lineer Cebir
(MDZ201)
4 3 4 4 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 4 4
Maden Ekonomisi
(MDS331)
5 3 5 4 4 3 5 - 4 4 4 3 4 5 5 4
Maden İşletme Tesis Diz. ve Org.
(MDZ414)
5 5 4 1 4 5 4 1 1 1 4 1 1 3 4 1
Maden Mak. ve Kazı Mekaniz.
(MDZ403)
4 4 4 3 4 3 3 2 2 1 3 3 1 3 4 4
Maden Mühendisliğine Giriş
(MDZ113)
5 3 2 2 2 3 2 4 5 5 2 2 2 4 5 5
Maden ve İş Hukuku
(MDZ402)
3 5 3 4 3 5 4 5 5 5 5 3 2 5 5 5
Maden Yatakları 1
(MDZ307)
3 3 2 1 2 3 2 5 4 4 3 1 1 4 4 5
Maden Yatakları 2
(MDZ308)
3 3 - - 3 4 3 5 5 4 1 1 1 3 3 4
Madencilik ve Çevre
(MDS436)
3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Madencilikte Doğal Riskler
(MDS324)
1 4 3 4 2 3 4 4 2 1 4 1 4 2 3 4
Madenlerde Havalandırma ve Emniyet
(MDZ401)
5 5 4 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 5 5 1
Madenlerde Hazırlık ve Kazı
(MDZ209)
4 4 3 2 4 4 2 4 4 3 3 - 3 4 5 5
Madenlerde Nakliyat ve Su Atımı
(MDZ305)
5 3 4 1 3 1 1 4 2 2 3 4 1 1 3 4
Madenlerde Tahkimat
(MDZ304)
5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 3 3 4 5 5 5
Makine Elemanları
(MDZ221)
4 4 4 4 3 5 5 4 3 4 3 3 5 5 3 3
Malzeme
(MDZ207)
5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5
Matematik 1
(MDZ101)
5 5 4 2 3 3 4 4 3 3 1 1 1 3 1 2
Matematik 2
(MDZ102)
5 5 4 1 3 4 4 3 4 4 1 1 1 3 3 3
Mesleki Teknik İngilizce 1
(MDS217)
3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 5 1 1 1 1
Mesleki Teknik İngilizce 2
(MDS218)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 5 1 1
Metalik Cev. ve Zeng. Yönt.
(MDS430)
3 3 5 3 3 5 1 5 5 5 1 3 - 3 3 5
Metalurji
(MDS431)
4 1 5 5 4 2 4 1 4 3 1 1 1 2 3 3
Mineraloji ve Petrografi
(MDZ108)
4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 -
Mukavemet
(MDZ203)
4 4 4 1 1 4 1 3 1 3 1 1 1 3 4 4
Mühendislik Etiği
(MDZ413)
5 5 4 2 3 2 2 3 3 3 3 5 5 5 5 4
Mühendislikte Temel Yapılar
(MDS326)
4 4 4 3 4 5 4 4 5 5 3 3 2 4 3 5
Olasılık ve İstatistik
(MDZ210)
3 4 3 4 1 1 3 3 5 3 4 1 1 4 1 1
Seramik Teknolojisi
(MDS328)
5 4 4 4 3 3 5 5 3 5 3 3 3 3 4 4
Sondaj Tekniği
(MDS322)
5 4 5 2 4 5 5 5 5 5 3 2 2 5 5 5
Statik Dinamik
(MDZ104)
5 5 5 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
(MDZ111)
2 2 3 1 4 5 4 4 4 5 4 1 4 1 1 2
Termodinamik
(MDZ205)
4 2 4 4 5 4 3 1 2 2 1 1 1 2 1 3
Topoğrafya
(MDZ214)
3 3 4 2 3 3 4 5 3 3 1 1 2 3 3 3
Tünel ve Kuyu Açma
(MDS333)
5 3 3 2 - 2 5 4 3 4 3 - - 5 4 5
Yer Altı Suları Hidrolojisi
(MDS433)
3 4 5 3 4 2 1 3 3 3 1 1 1 3 4 5
Yeraltı Üretim Metodları
(MDZ204)
5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 5 5 5
Yöneylem Araştırma Teknikleri
(MDS426)
1 1 2 3 5 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4
Zemin Mekaniği
(MDZ302)
3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 5 5
İlişkili ders sayısı / 67 67 67 66 66 66 67 67 66 67 67 67 65 65 67 67 66
İlişki ağırlığı 256244259207217231221220225230174138150237235240
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir