Program Hakkında Bilgi

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Otomotiv sektörünün yetişmiş teknik eleman ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Makina Mühendisliği Bölümü bünyesinde Otomotiv Mühendisliği Lisans Programı 2008 yılında açılmış ve 2008-2009 eğitim-öğretim yılında da 30+1 okul birincisi kontenjanı olmak üzere 31 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. Otomotiv Mühendisliği Bölümü 14.12.2012 tarihli YÖK yazısıyla resmi olarak tek bir anabilim dalı olarak kurulmuştur.Bu programdaki öğrenciler en az bir yabancı dili çok iyi bilen, uluslararası düzeyde Ar-Ge yapabilen ve yeni araç tasarlama yeteneğine sahip olacak şekilde eğitileceklerdir. Öğrencilerimiz mezun olduğunda, hemen sektörde çalışmaya başlayabilecek durumda olması amaçlanmıştır. Uygulamalı eğitim ve eğitime destek amacıyla, Çukurova Üniversitesi ile Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile işbirliği oluşturulmuş, öğrencilerimizin uygulamalı eğitimi için gerekli uygulama alanı, eğitim ve laboratuar desteği Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Bu ilişki de yıllardır özlenen Üniversite-Sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden birisi olmuştur. Otomotiv Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programımız da başarı ile sürdürülmekte olup, tez aşamasında eğitimini sürdüren yüksek lisans öğrencilerimiz yüksek lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra doktora programı da açılacaktır. Eğitim-öğretimin başarı ile sürdürülmesi için bazı derslerimiz uzmanlık durumlarına göre Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ile Temsa Global A.Ş.´de görev yapan yüksek lisans ve doktora derecesine sahip şef veya müdür seviyesinde deneyimli öğretim görevlileri tarafından verilmektedir. Böylelikle uygulamalı derslerin konunun uzmanı, deneyimli ve pratik uygulama tecrübesi olan kişilerce verilmesi sağlanmaktadır.Çukurova Üniversitesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümünde öğretim dili İngilizcedir.
Program ISCED Kodu

525
Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

7+1
Programın Özellikleri ve Tanımı

Dört yıllık lisans öğretimi süresince paydaşlarımızın da görüşleri doğrultusunda hazırlanan programa tabi olan öğrenciler sanayinin ihtiyaç duyduğu donanımda mezun olmaktadırlar. ERASMUS programı ile bir veya iki yarıyıl Avrupa´da eğitimlerine devam etme şansları da bulunmaktadır. Öğrenciler laboratuvarlarımızda derslerde edindikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürebilme imkanına da sahip olmaktadırlar.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.