DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Restoratif Diş Ted. ve Endodonti I DEN   230 3 1 0 10

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Gonca BEK KÜRKLÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dişi oluşturan yapıların histolojisi ve fizyolojisini öğrenmek, dişlerin gelişimsel hastalıkları ve bunların oluşturacağı işlevsel ve estetik sorunların tedavisini öğrenmek, bunun yanısıra sonradan meydana gelen ve diş bütünlüğünün bozulmasına yol açan çürük, travma gibi her türlü etkenin tedavisi için kullanılacak yöntem ve materyalleri anlamak, bu materyalleri plastik ve çekilmiş dişler üzerinde uygulamak
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında;Dişi oluşturan yapıların histolojisi ve fizyolojisi, dişlerin gelişimsel hastalıkları ve bunların oluşturacağı işlevsel ve estetik sorunların tedavisi, bunun yanısıra sonradan meydana gelen ve diş bütünlüğünün bozulmasına yol açan çürük, travma gibi her türlü etkenin koruyucu yöntemlerle tedavisi için kullanılacak yöntem ve materyallerin anlatılması ve laboratuvarda bu teknik ve materyallerin uygulanması yer almaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mine, mine-dentin sınırındaki oluşumlar, dentin, dentindeki oluşumlar, dentinin sınıflandırılması, sement hakkında bilgi sahibi olur
2) Diş çürüğünün tanımı, oluşum safhaları, demineralizasyon, remineralizasyon, çürüğün kimyası, sınıflandırılması, mine ve dentin çürüğü tabakaları, çürük ve diyeti ilişkilendirir
3) Tükürük, tükürüğün içeriği, tükürüğün fizyolojik görevleri, tükürüğün çürük oluşumu üzerine etkilerini ayırt eder
4) Dentin hassasiyet mekanizması, etyolojisi, tedavi seçenekleri hakkında bilgi sahibi olur
5) Anomalisi olan, travma yada çürüğe bağlı olarak çürük kavitesi oluşmuş yada doku bütünlüğü bozulmuş olan dişlerin estetik ve fonksiyonunun kazanılması için yapılacak olan kavite preperasyonlarını bilir
6) Amalgamlar, amalgamın içerikleri, amalgamın yapılışı, amalgam toksikolojisi, amalgam restorasyonlarında görülen başarısızlıkları ilişkilendirir
7) Kompozit materyalleri ve sınıflandırılması, güncel kompozit materyalleri hakkında bilgi sahibi olur
8) Mine ve dentine bağlanma ve güncel adeziv materyalleri sınıflandırır
9) Simanları ve içeriklerini ezberler
10)
11)
12)
13)
14)
15)