DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Diş Hek. Med. Acil Müd. ve Dental Anestezi DEN   412 7 1 0 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Emre BENLİDAYI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Diş hekimliği öğrencilerine dental tedaviler sırasında karşılaşabilecekleri medikal acil durumları ve tedavi yöntemlerini öğretmek, diş hekimliğinde sedasyon ve genel anestezi uygulamaları hakkında kapsamlı bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
Temel yaşam desteği, diş hekimliğinde acil durumlar ve tedavileri, oral sedasyon, intramuskuler sedasyon ve diş hekimliğinde genel anestezi uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel yaşam desteği prensiplerini tanımlar ve uygulanması gerekenleri sıralar.
2) Temel yaşam desteğini model üzerinde uygular.
3) Medikal acil durumlarda ihtiyaç duyulan ilaç ve ekipmanları tanır.
4) Hipersensitivite reaksiyonlarını tanır ve yapılması gerekenleri sıralar.
5) Kardiyolojik kaynaklı göğüs ağrısını tanır ve acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralar.
6) Hiperventilasyon ve akciğer hastalığına bağlı acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralar.
7) Yabancı isim veya mide içeriğinin aspirasyonunda yapılması gerekenleri sıralar.
8) Bilinç değişikliklerini ayırt eder ve acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralar.
9) Lokal anestezi toksisitesini tanır ve acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralar.
10) Hipoglisemik şok ve tiroid krizini tanır ve acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralar.
11) Serebrovasküler atakları tanır ve acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralar.
12) Diş hekimliğinde kullanılan sedasyon yöntemlerini tanımlar ve olguya en uygun sedasyon yöntemini belirler.
13) Diş hekimliğinde genel anestezi uygulamasını tanımlar.
14)
15)