DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi II DEN   413 7 1 0 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Mehmet Emre BENLİDAYI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Protez öncesi hastaların cerrahi olarak değerlendirilmesi ve uygulanan cerrahi işlemler, kemoterapi ve radyoterapi alan hastaların değerlendirilmesi, odontojenik enfeksiyonların tanısı ve tedavisi, profilaktik antibiyotik uygulamaları, endodontik cerrahi, biyopsi teknikleri, kist ve tümör cerrahisi konularında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Protez öncesi cerrahi uygulamalar, kemoterapi ve radyoterapi alan hastalara yaklaşım, odontojenik enfeksiyonların tedavi prensipleri, bakteriyel endokardit ve yara profilaksisi, endodontik cerrahi, ayırıcı tanı prensipleri ve biyopsi, odontojenik kistlerin ve tümörlerin cerrahi tedavisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Protez öncesi cerrahi uygulanması gerektiren sert ve yumuşak doku düzensizliklerini tanımlar ve bu amaçla uygulanacak cerrahi teknikleri belirler.
2) Kemoterapi veya baş-boyun radyoterapisi alan hastalarda gözlenen oral ve sistemik buguları tanımlar, cerrahi girişimler için gerekli önlemleri alır ve gerektiğinde yönlendirme yapar.
3) Odontojenik enfeksiyonları ve risklerini belirler, tedavi prensiplerini sıralar ve gerektiğinde yönlendirme yapar.
4) Bakteriyel endokardit ve yara profilaksisi gerektiren durumları ayırt eder ve uygulanacak antibiyotik rejimini belirler.
5) Endodontik cerrahi endikasyonları sıralar, cerrahi yöntem ve komplikasyonlarını tanımlar.
6) Ağız ve çene bölgesinde gözlenen lezyonların biyopsi endikasyonlarını sıralar, ayırıcı tanısı için uygulanan biyopsi yöntemlerini tanımlar ve gerektiğinde yönlendirme yapar.
7) Odontojenik kistlerin tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemleri tanımlar ve gerektiğinde yönlendirme yapar.
8) Odontojenik tümörlerin tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemleri tanımlar ve gerektiğinde yönlendirme yapar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)