DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Periodontoloji II DEN   461 7 1 0 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Onur UÇAK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dönemde yapılacak dersler ile 4. sınıf öğrencilerinin periodontal değerlendirme, periodontal teşhis, kanıta dayalı cerrahi olmayan ve cerrahi tedaviler hakkında bilgi almaları sağlanacaktır.
Dersin İçeriği
Diş ve implant çevresi destek dokularda görülen hastalıkların teşhis ve tedavi planlaması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler periodontal hastalıklara yönelik doğru teşhis koyarlar,
2) Yeterli tedavi planlamasını değerlendirirler,
3) Cerrahi olmayan ve cerrahi periodontal tedavi seçimi kriterlerinin değerlendirirler,
4) Periodontal tedavi tekniklerinin uygulama biçimlerinin değerlendirirler
5) Tedavi sonrası hastalık ve sağlık kriterlerinin değerlendirirler.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği klinik ve sağlık bilimlerine ait temel bilgileri edinir ve bunları meslek yaşamı boyunca kullanır.
2
İnsan yaşamının tüm evrelerinde ağız-diş-çene ve bunlarla ilişkili oluşumların normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
3
Ağız diş ve çene sisteminin sağlığının sürdürülmesi, sistemle ilgili bozuklukların ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu diş hekimliği yöntemleri ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
4
Sık görülen ağız diş çene bozukluklarının/ hastalıklarının sistemik hastalıklarla olan ilişkisini açıklar; güncel, güvenilir tanı yöntemlerini belirler, ayırıcı tanı koyar ve hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıkların
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz eder, değerlendirir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı yöntemleri kullanır. Hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek eti
6
Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım alır ve alanında uzman kişilerle i
7
Diş hekimliğinde medikal acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım-temel yaşam desteği sağlar; acil dental durumlarda gerekli müdahaleyi yapar ve sonraki süreci planlar.
8
Birey, aile ve topluma yönelik ağız diş sağlığı eğitimi verir, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür; danışmanlık, denetim, liderlik yapar.
9
Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
11
Bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir; hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek etkin biçimde kullanır.
12
Hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurar.
13
Mesleki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel-nitel verilerle destekleyerek yazılı veya sözlü olarak aktarır ve uzman olan/olmayan kişilerle paylaşır.
14
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje/etkinlikler düzenler ve uygular.
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Alanının gerektirdiği düzeyde bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgileri ve gelişmeleri izler, meslektaşları ile iletişim kurar.
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Klinik Periodontolojiye Giriş , Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
2 Periodontal Durum Muayenesi ve Tanıya Yönelik Değerlendirme, Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
3 Periodontal Hastalığa Yatkınlığı Arttıran Yerel ve Genel Faktörlerin Değerlendirilmesi, Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
4 Tanı Yöntemleri; İndeks Sistemleri, Radyografik ve Mikrobiyolojik Teknikler, Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
5 Sistemik Hastalık Periodontal Hastalık İlişkisi, Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
6 Sistemik Hastalık Periodontal Hastalık İlişkisi, Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
7 Periodontal Tedavi Planlaması Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
8 Periodontal Tedavi Planlaması Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
9 Periodontal Tedavi: Faz I Başlangıç Tedavisi, Sebebe Yönelik Tedavi Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
10 Periodontal Tedavi: Faz I Başlangıç Tedavisi, Sebebe Yönelik Tedavi Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
11 Plak Kontrol: Hasta Motivasyonu Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
12 Plak Kontrol: Hasta Motivasyonu Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
13 Kimyasal Plak Kontrolü Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
14 Kimyasal Plak Kontrolü Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
15 Mekanik Plak Kontrolü; Diş Yüzey Temizliği, Kök Yüzey Düzleştirmesi Prensipleri ve Yapım Teknikleri Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
16-17 Ara Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar