DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Restoratif Diş Ted.ve Endodonti Klinik Dersi DEN   430 7 4 0 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Adile Şehnaz YILMAZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Restoratif diş tedavisi ve Endodonti alanına giren dental girişimler için teşhis koyarak, uygun tedavi seçeneğine karar vermek ve tedaviyi tamamlamak.
Dersin İçeriği
Bu dersin kapsamında, klinik ortamda, yetişkin bireylerin klinik ve radyolojik muayenesinin yapılması, Restoratif diş tedavisi ve Endodonti alanına giren dental girişimlerin tespit edilmesi, kök kanal tedavisi ve restoratif işlemler için gerekli olan malzemelerin hazırlanması ve uygun tedavinin, uygun malzemelerle tamamlanması yer almaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hasta ve hasta yakınlarını uygulayacağı tedavi hakkında yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir, oluşabilecek komplikasyonları sıralar ve onamını alır.
2) Klinik ve radyolojik muayene sonucu, çürük dişleri tespit eder, uygulanacak tedaviyi belirler ve Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti alanını ilgilendiren durumları ayırt eder.
3) Amalgam/kompozit dolgu ve diğer restoratif işlemler için gerekli olan el aletlerini ve materyalleri hazırlar, bu malzemeleri uygun bir şekilde kullanır.
4) Tüm dişler için restoratif işlemleri uygular ve estetik ihtiyacını belirleyerek, gerektiğinde yönlendirme yapar.
5) Kök kanal tedavisi için gerekli olan malzemeleri ve el aletlerini hazırlar, bu malzemeleri uygun bir şekilde kullanır.
6) Kök kanal tedavisi yapılması gereken durumları tespit eder ve tüm dişler için tedaviyi güncel endodontik yaklaşıma uygun olarak tamamlar.
7) İşlem sonrası, kullanılan materyalleri, el aletlerini ve diş ünitesini temizler, dezenfekte eder ve gereken durumlarda sterilize eder.
8) Dental acil durumları ayırt eder, hasta ve yakınlarıyla iletişim kurar ve uygun tedaviyi gerçekleştirir.
9) Hastaya işlem sonrası önerilerini yazılı ve sözlü olarak bildirir.
10)
11)
12)
13)
14)
15)