DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Diş tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme Görseller ve metinler
2 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme Görseller ve metinler
3 Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma Görseller ve metinler
4 Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme Görseller ve metinler
5 Diş tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme Görseller ve metinler
6 Diş tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme Görseller ve metinler
7 Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme Görseller ve metinler
8 Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde Diş tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma. Görseller ve metinler
9 Oluşturduğu prototip tasarımın üretimini değerlendirebilme Görseller ve metinler
10 Bilgisayar destekli ortamda Diş tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme Görseller ve metinler
11 Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme Görseller ve metinler
12 Diş tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme Görseller ve metinler
13 Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma Görseller ve metinler
14 Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme Teknik malzemeler
15 Estetik farkındalık gösterme Teknik malzemeler
16-17 Ara Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar