DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrencilerle Tanışma, Ders Programını Tanıtma yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Dental kliniği idari ve mali açıdan iyi yönetebilmenin ilkeleri Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Bir yönetici ve işveren olarak diş hekiminin dental klinikteki profesyonel görevleri Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Dental klinikte kullanılan alet ve malzemelerin temini ve sürekliliğini sağlanması Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Dental klinikte bireysel ve ekip sorumluluğu Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Dental klinikte zor ve kritik olan hasta ilişkileri ve bu süreçlerin yönetimi-1 Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
7 Dental klinikte zor ve kritik olan hasta ilişkileri ve bu süreçlerin yönetimi-2 Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Rol Oynama
Grup Çalışması
Ödev
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
9 Hasta randevularının ayarlanması ve telefonda hasta ile iletişim Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Rol Oynama
Grup Çalışması
Örnek Olay
10 Dental klinikte acil ve öncelikli hasta Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
11 Ağrılı hasta ve saldırgan hasta/hasta yakınını yönetme Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Rol Oynama
Grup Çalışması
Örnek Olay
12 Dental klinikte hastanın ve sağlık çalışanlarının güvenliği Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Hasta kayıtlarının tutulması ve gizliliğinin sağlanması Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Hastaya özgü aydınlatılmış onam alma-1 Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
15 Hastaya özgü aydınlatılmış onam alma-2 Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Problem Çözme
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar