DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dental Klinik Yönetimi DEN   061 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Funda Gülay KADIOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Diş hekimliği kliniklerinin işleyişine ait bilgiye ve klinik yönetim becerisine sahip olan, hasta ile güçlü iletişim kurabilen ve kritik süreçleri yönetebilen diş hekimi yetiştirmek
Dersin İçeriği
Bir dental kliniğin özellikleri, hasta kabul protokolü, hasta randevularını ayarlama ve hasta kayıtlarını tutma, dental klinikte acil ve öncelik kavramı, hasta güvenliği, sağlık çalışanı güvenliği ,aydınlatılmış onam protokolü, demirbaş aletler-el aletleri-sarf malzemelerinin tedariki, dental klinikte hasta-hekim ilişkisinde başarı, dental kliniğin mali boyutu, dental klinikte işveren olmak, dental klinikte zor hastanın yönetimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Diş hekiminin dental klinikteki profesyonel görevlerini öğrenir ve uygular.
2) Dental klinikte bireysel ve ekip sorumluluğunu öğrenir ve uygular
3) Dental klinikte zor ve kritik olan hasta ilişkilerini tanır ve bu süreçleri yönetmeyi öğrenir
4) Dental klinikte kullanılan alet ve malzemelerin teminini, bakımını ve bunların sürekliliğini sağlar ve sürdürür
5) Dental klinikte hastanın ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlar ve sürdürür
6) Hastasının saygısını kazanarak bir dental kliniği idari ve mali açıdan iyi yönetebilmenin ilkelerini öğrenir ve uygular
7) Hasta kayıtlarını tutar ve gizliliğine önem verir
8) Hastaya özgü aydınlatılmış onam almayı öğrenir ve uygular
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)