DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 dental implant ihtiyacı teşhisi ve anamnezi İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar Anlatım
Performans Değerlendirmesi
2 radyolojik ve klinik değerlendirme İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar Anlatım
Performans Değerlendirmesi
3 dental implantın cerrahi ve protetik planlanması İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar Anlatım
Performans Değerlendirmesi
4 hastanın dental implant cerrahisine hazırlanması İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar Anlatım
Performans Değerlendirmesi
5 dental implant için anestezi teknikleri İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar Anlatım
Performans Değerlendirmesi
6 dental implant insizyon ve flep kaldırma teknikleri İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar
7 tek ve iki aşamalı posterior tek üye dental implant cerrahisi İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
9 cerrahi sonrası medikasyon ve hasta takibi İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar Anlatım
Performans Değerlendirmesi
10 ikinci aşama cerrahi İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar
11 implant protetik parçalarının tanıtılması İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar Anlatım
Performans Değerlendirmesi
12 İmplant ölçü alım teknikleri İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar
13 metal prova kontrolleri İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
14 Okluzal Uyumlama İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
15 Glazürleme ve simantasyon İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar