DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı I * DEN   150 1 1 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İffet YAZICIOĞLU SANRI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toplum Ağız Diş Sağlığında Program Geliştirilmesi ve Planlanması
Dersin İçeriği
Toplum ağız diş sağlığı ile ilişkili terminolojik bilgiyi sıralama ve ağız diş sağlığı ile ilişkili program, organizasyon içinde birlikte çalışabilme

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği klinik ve sağlık bilimlerine ait temel bilgileri edinir ve bunları meslek yaşamı boyunca kullanır.
X
2
İnsan yaşamının tüm evrelerinde ağız-diş-çene ve bunlarla ilişkili oluşumların normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
3
Ağız diş ve çene sisteminin sağlığının sürdürülmesi, sistemle ilgili bozuklukların ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu diş hekimliği yöntemleri ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X
4
Sık görülen ağız diş çene bozukluklarının/ hastalıklarının sistemik hastalıklarla olan ilişkisini açıklar; güncel, güvenilir tanı yöntemlerini belirler, ayırıcı tanı koyar ve hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıkların
X
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz eder, değerlendirir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı yöntemleri kullanır. Hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek eti
X
6
Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım alır ve alanında uzman kişilerle i
X
7
Diş hekimliğinde medikal acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım-temel yaşam desteği sağlar; acil dental durumlarda gerekli müdahaleyi yapar ve sonraki süreci planlar.
8
Birey, aile ve topluma yönelik ağız diş sağlığı eğitimi verir, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür; danışmanlık, denetim, liderlik yapar.
X
9
Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
X
11
Bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir; hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek etkin biçimde kullanır.
X
12
Hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurar.
X
13
Mesleki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel-nitel verilerle destekleyerek yazılı veya sözlü olarak aktarır ve uzman olan/olmayan kişilerle paylaşır.
X
14
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje/etkinlikler düzenler ve uygular.
X
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Alanının gerektirdiği düzeyde bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgileri ve gelişmeleri izler, meslektaşları ile iletişim kurar.
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞINA GİRİŞ Toplum Ağız Diş Sağlığı Ders Notu
2 DİŞ EMBRİYOLOJİSİ Toplum Ağız Diş Sağlığı Ders Notu
3 DİŞ MORFOLOJİSİ Toplum Ağız Diş Sağlığı Ders Notu
4 DAİMİ DİŞLER VE SÜT DİŞLERİNİN FARKLARI Toplum Ağız Diş Sağlığı Ders Notu
5 DAİMİ DİŞLER VE SÜT DİŞLERİNİN FARKLARI Toplum Ağız Diş Sağlığı Ders Notu
6 İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE TARAMA UYGULAMALARI Toplum Ağız Diş Sağlığı Ders Notu
7 İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE TARAMA UYGULAMALARI Toplum Ağız Diş Sağlığı Ders Notu
8 KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ NEDİR Toplum Ağız Diş Sağlığı Ders Notu
9 İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE TARAMA UYGULAMALARI Toplum Ağız Diş Sağlığı Ders Notu
10 İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE TARAMA UYGULAMALARI Toplum Ağız Diş Sağlığı Ders Notu
11 I. ARASINAV Toplum Ağız Diş Sağlığı Ders Notu
12 AĞIZ HİJYEN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Toplum Ağız Diş Sağlığı Ders Notu
13 AĞIZ HİJYEN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Toplum Ağız Diş Sağlığı Ders Notu
14 DİŞ HEKİMLİĞİNDE EPİDEMİYOLOJİ Toplum Ağız Diş Sağlığı Ders Notu
15 TOPİKAL FLOR UYGULAMALAR Toplum Ağız Diş Sağlığı Ders Notu
16-17 FİNAL SINAVI Toplum Ağız Diş Sağlığı Ders Notu

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar