DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizyoloji * DEN   283 3 3 0 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÖZDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Böbreğin fonksiyonel organizasyonu, renal filtrasyon,Tübüler fonksiyon, renal kan akım,Renal konsantrasyon dilüsyon,Su ve ozmolalite,asit-baz regülasyonu: H iyon Sekresyonu, HCO iyon geri emilimi,kalsiyum ve Fosfat homeostazı,Tüm vücut metabolizması,, Enerji dengesi ve bazal metabolizma, Hormonlar ve etki mekanizmalar, Pankreas hormonları, Ca2 iyon metabolizması ve kemik, Hipotalamus ve hipofiz hormonları, büyüme fizyolojisi, Troid hormonları Sürrenal korteks ve medulla hormonları, Hipofizer gonadotropinler, puberte, menopoz Erkek üreme sistemi Dişi üreme sistemi Gebelik, doğum, prolaktin, laktasyon Termoregülasyon Yaşlanma fizyolojisini öğrenmek ve gereki uygulama alanlarını kullanabilmek
Dersin İçeriği
Böbreğin fonksiyonel organizasyonu, renal filtrasyon,Tübüler fonksiyon, renal kan akım,Renal konsantrasyon dilüsyon,Su ve ozmolalite,asit-baz regülasyonu: Hidrojen iyon Sekresyonu, HCo3 iyon geri emilimi,kalsiyum ve Fosfat homeostazı,Tüm vücut metabolizması,, Enerji dengesi ve bazal metabolizma, Hormonlar ve etki mekanizmalar, Pankreas hormonları, kalsiyum metabolizması ve kemik, Hipotalamus ve hipofiz hormonları, büyüme fizyolojisi, Troid hormonları Sürrenal korteks ve medulla hormonları, Hipofizer gonadotropinler, puberte, menopoz Erkek üreme sistemi Dişi üreme sistemi Gebelik, doğum, prolaktin, laktasyon Termoregülasyon Yaşlanma fizyolojisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği klinik ve sağlık bilimlerine ait temel bilgileri edinir ve bunları meslek yaşamı boyunca kullanır.
X
2
İnsan yaşamının tüm evrelerinde ağız-diş-çene ve bunlarla ilişkili oluşumların normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
3
Ağız diş ve çene sisteminin sağlığının sürdürülmesi, sistemle ilgili bozuklukların ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu diş hekimliği yöntemleri ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X
4
Sık görülen ağız diş çene bozukluklarının/ hastalıklarının sistemik hastalıklarla olan ilişkisini açıklar; güncel, güvenilir tanı yöntemlerini belirler, ayırıcı tanı koyar ve hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıkların
X
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz eder, değerlendirir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı yöntemleri kullanır. Hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek eti
X
6
Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım alır ve alanında uzman kişilerle i
X
7
Diş hekimliğinde medikal acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım-temel yaşam desteği sağlar; acil dental durumlarda gerekli müdahaleyi yapar ve sonraki süreci planlar.
X
8
Birey, aile ve topluma yönelik ağız diş sağlığı eğitimi verir, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür; danışmanlık, denetim, liderlik yapar.
9
Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
X
11
Bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir; hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek etkin biçimde kullanır.
X
12
Hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurar.
X
13
Mesleki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel-nitel verilerle destekleyerek yazılı veya sözlü olarak aktarır ve uzman olan/olmayan kişilerle paylaşır.
X
14
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje/etkinlikler düzenler ve uygular.
X
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Alanının gerektirdiği düzeyde bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgileri ve gelişmeleri izler, meslektaşları ile iletişim kurar.
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Böbreğin fonksiyonel organizasyonu, Power point sunu ve interaktif yöntem
2 Böbreğin fonksiyonel organizasyonu Power point sunu ve interaktif yöntem
3 Renal Filitrasyon Power point sunu ve interaktif yöntem
4 Tübüler funksiyon Power point sunu ve interaktif yöntem
5 Renal kan akımı Power point sunu ve interaktif yöntem
6 Renal konsantrasyon Power point sunu ve interaktif yöntem
7 Renal dilüsyon Power point sunu ve interaktif yöntem
8 Su ve ozmolalite düzenlenmesi Power point sunu ve interaktif yöntem
9 Potasyum, Kalsiyum ve Fosfat homeostazı Power point sunu ve interaktif yöntem
10 Asit-baz regülasyonu: H iyon Sekresyonu, HCO3 iyon geri emilimi Power point sunu ve interaktif yöntem
11 Asit-baz regülasyonu: H iyon Sekresyonu, HCO3 iyon geri emilimi Power point sunu ve interaktif yöntem
12 Tüm vücut metabolizması Enerji dengesi ve bazal metabolizma Power point sunu ve interaktif yöntem
13 Tüm vücut metabolizması Enerji dengesi ve bazal metabolizma Power point sunu ve interaktif yöntem
14 Hormonlar ve etki mekanizmaları Power point sunu ve interaktif yöntem
15 Pankreas hormonları Power point sunu ve interaktif yöntem
16-17 Ara Sınav Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar