DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ortodonti I DEN   341 5 1 0 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oruç Yener ÇAM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere kapanış, dişlenme ve baş-yüz bölgesindeki normal büyüme gelişimin, normalden sapmaların ve nedenlerinin öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Öğrencilere baş-yüz bölgesinin doğum öncesi ve doğum sonrası büyüme gelişimi , dişlenmenin gelişimi, ideal kapanış, kapanış bozukluklukları ve etiyolojileri hakkında teorik bilgiler görsel sunumlarla birlikte anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Baş-yüz-çene gelişimi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.
2) Süt, karma ve daimi dişlenmenin normal gelişimi ile ideal okluzyon hakkında bilgi sahibi olur.
3) Ortodontik anomalilere yol açan etkenlerle ilgili bilgi sahibi olur.
4) Klinikte görülen Ortodontik kapanış bozuklukları hakkında bilgi sahibi olur.
5) Ağız-diş çene bölgesi ile ilgili normalden sapan durumları tespit edebilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği klinik ve sağlık bilimlerine ait temel bilgileri edinir ve bunları meslek yaşamı boyunca kullanır.
2
İnsan yaşamının tüm evrelerinde ağız-diş-çene ve bunlarla ilişkili oluşumların normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
3
Ağız diş ve çene sisteminin sağlığının sürdürülmesi, sistemle ilgili bozuklukların ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu diş hekimliği yöntemleri ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
4
Sık görülen ağız diş çene bozukluklarının/ hastalıklarının sistemik hastalıklarla olan ilişkisini açıklar; güncel, güvenilir tanı yöntemlerini belirler, ayırıcı tanı koyar ve hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıkların
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz eder, değerlendirir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı yöntemleri kullanır. Hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek eti
6
Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım alır ve alanında uzman kişilerle i
7
Diş hekimliğinde medikal acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım-temel yaşam desteği sağlar; acil dental durumlarda gerekli müdahaleyi yapar ve sonraki süreci planlar.
8
Birey, aile ve topluma yönelik ağız diş sağlığı eğitimi verir, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür; danışmanlık, denetim, liderlik yapar.
9
Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
11
Bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir; hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek etkin biçimde kullanır.
12
Hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurar.
13
Mesleki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel-nitel verilerle destekleyerek yazılı veya sözlü olarak aktarır ve uzman olan/olmayan kişilerle paylaşır.
14
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje/etkinlikler düzenler ve uygular.
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Alanının gerektirdiği düzeyde bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgileri ve gelişmeleri izler, meslektaşları ile iletişim kurar.
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ortodontiye Giriş, İnsanın Evrimi yok
2 Büyüme-Gelişim ile İlgili Temel Kavramlar Kaynak kitaplar, Sunum notları
3 Büyüme-Gelişimi Etkileyen Faktörler, Normallik Kavramı Kaynak kitaplar, Sunum notları
4 Büyüme Gelişimin İncelenmesindeki Yöntemler Kaynak kitaplar, Sunum notları
5 Ortodonti Yönünden Doğum Öncesi Baş-Yüz Gelişimi (I) Kaynak kitaplar, Sunum notları
6 Ortodonti Yönünden Doğum Öncesi Baş-Yüz Gelişimi (II) Kaynak kitaplar, Sunum notları
7 Ortodonti Yönünden Doğum Öncesi Diş-Çene Gelişimi (I) Kaynak kitaplar, Sunum notları
8 Ortodonti Yönünden Doğum Öncesi Diş-Çene Gelişimi(II) Kaynak kitaplar, Sunum notları
9 Kemik Dokusunun Yapısal Özellikleri Kaynak kitaplar, Sunum notları
10 Kemik Dokusunun Büyüme ve Gelişimi Kaynak kitaplar, Sunum notları
11 Piezoelektrik Kaynak kitaplar, Sunum notları
12 Alt Çenenin Doğum Sonrası Büyüme Gelişimi Kaynak kitaplar, Sunum notları
13 Üst Çenenin Doğum Sonrası Büyüme Gelişimi Kaynak kitaplar, Sunum notları
14 Büyüme-Gelişim Sonucu Yüz Topografisindeki Değişiklikler Kaynak kitaplar, Sunum notları
15 İdeal okluzyon Kaynak kitaplar, Sunum notları
16-17 Ara Sınav Kaynak kitaplar, Sunum notları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar