DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Periodontoloji I DEN   360 5 2 0 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Cenk HAYTAÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
3. Sınıf öğrencilerine, periodontal dokuların anatomik, histolojik ve fizyolojik özelliklerinin öğretilmesi ve normal sağlıklı dokulardan hastalıklı dokulara doğru geçişte patogenezin anlaşılarak, doğru teşhis konulmasının sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği
Periodontal dokuların yapısal özellikleri, sağlık kriteleri, hastalık belirtileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler normal periodontal doku kriterlerini değerlendirir
2) Periodontal doku anatomisi ve histolojisinin bilir
3) Periodontal hastalığın etyolojik faktörlerinin anlar
4) Periodontal hastalığın mikrobiyolojisini bilir
5) Periodontal hastalıkların immunolojisi ve patogenezinin anlar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği klinik ve sağlık bilimlerine ait temel bilgileri edinir ve bunları meslek yaşamı boyunca kullanır.
2
İnsan yaşamının tüm evrelerinde ağız-diş-çene ve bunlarla ilişkili oluşumların normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
3
Ağız diş ve çene sisteminin sağlığının sürdürülmesi, sistemle ilgili bozuklukların ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu diş hekimliği yöntemleri ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
4
Sık görülen ağız diş çene bozukluklarının/ hastalıklarının sistemik hastalıklarla olan ilişkisini açıklar; güncel, güvenilir tanı yöntemlerini belirler, ayırıcı tanı koyar ve hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıkların
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz eder, değerlendirir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı yöntemleri kullanır. Hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek eti
6
Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım alır ve alanında uzman kişilerle i
7
Diş hekimliğinde medikal acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım-temel yaşam desteği sağlar; acil dental durumlarda gerekli müdahaleyi yapar ve sonraki süreci planlar.
8
Birey, aile ve topluma yönelik ağız diş sağlığı eğitimi verir, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür; danışmanlık, denetim, liderlik yapar.
9
Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
11
Bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir; hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek etkin biçimde kullanır.
12
Hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurar.
13
Mesleki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel-nitel verilerle destekleyerek yazılı veya sözlü olarak aktarır ve uzman olan/olmayan kişilerle paylaşır.
14
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje/etkinlikler düzenler ve uygular.
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Alanının gerektirdiği düzeyde bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgileri ve gelişmeleri izler, meslektaşları ile iletişim kurar.
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Periodontal Dokular (Dişeti, Alveolar Kemiği, Periodontal Ligament, Sement) Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
2 Periodontal Dokular (Dişeti, Alveolar Kemiği, Periodontal Ligament, Sement) Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
3 Periodontal Dokular (Dişeti, Alveolar Kemiği, Periodontal Ligament, Sement) Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
4 Dişler Üzerinde Biriken Eklentiler (Materia Alba, Plak, Kalkulus, Lekeler) Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
5 Dişler Üzerinde Biriken Eklentiler (Materia Alba, Plak, Kalkulus, Lekeler) Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
6 Dişler Üzerinde Biriken Eklentiler (Materia Alba, Plak, Kalkulus, Lekeler) Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
7 Dişeti Hastalıklarının İmmunolojisi Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
8 Dişeti Hastalıklarının İmmunolojisi Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
9 Dişeti Hastalıklarının Mikrobiyolojisi Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
10 Dişeti Hastalıklarının Mikrobiyolojisi Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
11 Patogenez Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
12 Patogenez Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
13 Dişeti Hastalıklarının Epidemiyolojisi Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
14 Dişeti Hastalıklarının Epidemiyolojisi Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
15 Dişeti Hastalıklarının Etyolojisi (Yerel Etkenler, Sistemik Etkenler, Sistemik Hastalıklar, İlaçlar, Hormonlar) Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
16-17 Ara Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar