DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Diş Hekimliği Ergonomisi ve Hasta-Sağlık Çalışanı Güvenliği DEN   342 5 1 0 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Funda Gülay KADIOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Diş hekimi adaylarının mesleki uygulamalarını yapacakları klinikleri ergonomik olarak tasarlamalarını, kas-iskelet sistemi hastalıklarından korunacak biçimde ergonomi kurallarına, dört elli diş hekimliği ilkelerine ve güvenlik kurallarına uygun bir biçimde çalışabilmelerini olanaklı kılmaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin kapsamında ergonomi ilkeleri, postür sorunları, ergonomik diş hekimliği aletleri, dört elli diş hekimliği, kas iskelet sistemi hastalıkları ve bu hastalıklardan korunma yöntemleri, iş kolaylaştırma-hareket tasarrufu ilkeleri, hasta-sağlık çalışanı güvenliği sorunları ve kuralları bulunmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Diş hekimliği ergonomisine ilişkin temel kavramları açıklar ve örneklendirir.
2) Mesleğini uygularken hatalı pozisyonlardan kaynaklanacak meslek hastalıklarını açıklar ve korunmak için önlemler alır.
3) Dört elli diş hekimliğinin önemini açıklar ve dört elli çalışabilmek için gerekli alt yapıyı hazırlar.
4) Ergonomi ilkelerinin önemini bilir ve mesleki yaşamına uygular.
5) Hastanın güvenliği için kurallara uygun bir biçimde çalışır.
6) Dental ekibin güvenliği için kurallara uygun bir biçimde çalışır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği klinik ve sağlık bilimlerine ait temel bilgileri edinir ve bunları meslek yaşamı boyunca kullanır.
X
2
İnsan yaşamının tüm evrelerinde ağız-diş-çene ve bunlarla ilişkili oluşumların normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
3
Ağız diş ve çene sisteminin sağlığının sürdürülmesi, sistemle ilgili bozuklukların ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu diş hekimliği yöntemleri ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
4
Sık görülen ağız diş çene bozukluklarının/ hastalıklarının sistemik hastalıklarla olan ilişkisini açıklar; güncel, güvenilir tanı yöntemlerini belirler, ayırıcı tanı koyar ve hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıkların
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz eder, değerlendirir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı yöntemleri kullanır. Hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek eti
6
Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım alır ve alanında uzman kişilerle i
7
Diş hekimliğinde medikal acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım-temel yaşam desteği sağlar; acil dental durumlarda gerekli müdahaleyi yapar ve sonraki süreci planlar.
8
Birey, aile ve topluma yönelik ağız diş sağlığı eğitimi verir, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür; danışmanlık, denetim, liderlik yapar.
9
Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
X
11
Bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir; hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek etkin biçimde kullanır.
12
Hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurar.
13
Mesleki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel-nitel verilerle destekleyerek yazılı veya sözlü olarak aktarır ve uzman olan/olmayan kişilerle paylaşır.
X
14
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje/etkinlikler düzenler ve uygular.
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Alanının gerektirdiği düzeyde bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgileri ve gelişmeleri izler, meslektaşları ile iletişim kurar.
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve Ders Programını Tanıtma kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
2 Ergonomi ve İnsan Mühendisliği Bilimi kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
3 Ergonomiye İlişkin Terim ve Kavram Bilgisi kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
4 Makroergonomi, Organizasyonel Ergonomi kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
5 Fiziksel Ergonomi kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
6 Bilişsel Ergonomi kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
7 Dental Ergonomiye Giriş kaynaklardan araştırma Proje Temelli Öğrenme
8 Diş Hekimliği Ergonomisinin Bileşenleri kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
9 Diş Hekimliğinde Propriyoseptif Türev kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
10 Diş Hekimliği Tedavilerinde Hekimin Ergonomik Konumları kaynaklardan araştırma Anlatım
Gösterip Yaptırma
11 Diş Hekimliği Tedavilerinde Hastanın Ergonomik Konumları kaynaklardan araştırma Anlatım
Gösterip Yaptırma
12 Diş Hekimliği Ergonomisi Açısından İş Kolaylaştırma Yöntemleri kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
13 Diş Hekimliği Ergonomisi Açısından Hareket Tasarrufu İlkeleri kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
14 Diş Hekimliğinde Ergonomik İyileştirme Programı kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
15 Ergonomi Antropometri İlişkisi kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Ara Sınav kaynaklardan araştırma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar