DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ortodonti II DEN   441 7 2 0 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Aslıhan UZEL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin ortodontik tanı yöntemlerini, koruyucu, durdurucu ve düzeltici ortodontik tedavilerle ilgili temel prensipleri öğrenmesi.
Dersin İçeriği
Öğrencilere ortodontik tanı araçları ve tanı yöntemleri görsel sunumlarla ayrıntılı olarak anlatılmakta, ortodontik tedavi hedefleri, ortodontist sorumlulukları öğretilmekte ve koruyucu ile dururucu ortodonti ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Düzeltici ortodontik tedavinin temel prensipleri kısaca öğretilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ortodontik tanı yöntemleri hakkında yeterli bilgi sahibi olur.
2) Kapanış bozukluklarını tanır ve ayırt eder.
3) Koruyucu ortodonti hakkında yeterli bilgi sahibi olur.
4) Çevresel etkenlere bağlı oluşmaya başlamış kapanış bozukluklarını tespit eder ve durdurulmasına yönelik uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur..
5) Hastaları uygun zamanda gerekli uzmanlık alanlarına yönlendirmeyi bilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği klinik ve sağlık bilimlerine ait temel bilgileri edinir ve bunları meslek yaşamı boyunca kullanır.
X
2
İnsan yaşamının tüm evrelerinde ağız-diş-çene ve bunlarla ilişkili oluşumların normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
3
Ağız diş ve çene sisteminin sağlığının sürdürülmesi, sistemle ilgili bozuklukların ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu diş hekimliği yöntemleri ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X
4
Sık görülen ağız diş çene bozukluklarının/ hastalıklarının sistemik hastalıklarla olan ilişkisini açıklar; güncel, güvenilir tanı yöntemlerini belirler, ayırıcı tanı koyar ve hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıkların
X
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz eder, değerlendirir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı yöntemleri kullanır. Hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek eti
6
Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım alır ve alanında uzman kişilerle i
X
7
Diş hekimliğinde medikal acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım-temel yaşam desteği sağlar; acil dental durumlarda gerekli müdahaleyi yapar ve sonraki süreci planlar.
8
Birey, aile ve topluma yönelik ağız diş sağlığı eğitimi verir, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür; danışmanlık, denetim, liderlik yapar.
9
Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
X
11
Bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir; hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek etkin biçimde kullanır.
X
12
Hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurar.
X
13
Mesleki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel-nitel verilerle destekleyerek yazılı veya sözlü olarak aktarır ve uzman olan/olmayan kişilerle paylaşır.
14
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje/etkinlikler düzenler ve uygular.
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Alanının gerektirdiği düzeyde bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgileri ve gelişmeleri izler, meslektaşları ile iletişim kurar.
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ortodontide Tanı, Önemi, Hasta Hikayesi Kaynak kitaplar, Sunum notları Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
2 Ortodontide Klinik Muayene,Yüz Oranları,Ağız İçi Yumuşak ve Sert Dokular Kaynak kitaplar, Sunum notları
3 Fonksiyonel Muayene Kaynak kitaplar, Sunum notları
4 Ortodontide Tanı Araçları Kaynak kitaplar, Sunum notları
5 Hayce -Nance Analizi Kaynak kitaplar, Sunum notları
6 Bolton Analizi Kaynak kitaplar, Sunum notları
7 Sefalometri,Önemi, Kullanım Amaçları,Sefalometrik Noktalar Kaynak kitaplar, Sunum notları
8 Sefalometrik Düzlemler, Açılar, Analiz Yöntemleri Kaynak kitaplar, Sunum notları
9 Ortodontik Tedavilere Giriş, Amaç, Ortodontik ve Ortopedik Tedavi Tanımları Kaynak kitaplar, Sunum notları
10 Koruyucu Ortodontik Uygulamalar Kaynak kitaplar, Sunum notları
11 Sürme Rehberliği Kaynak kitaplar, Sunum notları
12 Yer Tutucular Kaynak kitaplar, Sunum notları
13 Durdurucu Ortodontik Tedaviler,Alışkanlık Kırıcı Apareyler Kaynak kitaplar, Sunum notları
14 Seri Çekim Kaynak kitaplar, Sunum notları
15 Düzeltici Ortodontik Tedaviler Kaynak kitaplar, Sunum notları
16-17 Ara Sınav Kaynak kitaplar, Sunum notları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar