DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Restoratif Diş Ted.ve Endodonti Klinik Dersi DEN   430 7 4 0 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Adile Şehnaz YILMAZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Restoratif diş tedavisi ve Endodonti alanına giren dental girişimler için teşhis koyarak, uygun tedavi seçeneğine karar vermek ve tedaviyi tamamlamak.
Dersin İçeriği
Bu dersin kapsamında, klinik ortamda, yetişkin bireylerin klinik ve radyolojik muayenesinin yapılması, Restoratif diş tedavisi ve Endodonti alanına giren dental girişimlerin tespit edilmesi, kök kanal tedavisi ve restoratif işlemler için gerekli olan malzemelerin hazırlanması ve uygun tedavinin, uygun malzemelerle tamamlanması yer almaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hasta ve hasta yakınlarını uygulayacağı tedavi hakkında yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir, oluşabilecek komplikasyonları sıralar ve onamını alır.
2) Klinik ve radyolojik muayene sonucu, çürük dişleri tespit eder, uygulanacak tedaviyi belirler ve Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti alanını ilgilendiren durumları ayırt eder.
3) Amalgam/kompozit dolgu ve diğer restoratif işlemler için gerekli olan el aletlerini ve materyalleri hazırlar, bu malzemeleri uygun bir şekilde kullanır.
4) Tüm dişler için restoratif işlemleri uygular ve estetik ihtiyacını belirleyerek, gerektiğinde yönlendirme yapar.
5) Kök kanal tedavisi için gerekli olan malzemeleri ve el aletlerini hazırlar, bu malzemeleri uygun bir şekilde kullanır.
6) Kök kanal tedavisi yapılması gereken durumları tespit eder ve tüm dişler için tedaviyi güncel endodontik yaklaşıma uygun olarak tamamlar.
7) İşlem sonrası, kullanılan materyalleri, el aletlerini ve diş ünitesini temizler, dezenfekte eder ve gereken durumlarda sterilize eder.
8) Dental acil durumları ayırt eder, hasta ve yakınlarıyla iletişim kurar ve uygun tedaviyi gerçekleştirir.
9) Hastaya işlem sonrası önerilerini yazılı ve sözlü olarak bildirir.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği klinik ve sağlık bilimlerine ait temel bilgileri edinir ve bunları meslek yaşamı boyunca kullanır.
X
2
İnsan yaşamının tüm evrelerinde ağız-diş-çene ve bunlarla ilişkili oluşumların normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
3
Ağız diş ve çene sisteminin sağlığının sürdürülmesi, sistemle ilgili bozuklukların ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu diş hekimliği yöntemleri ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X
4
Sık görülen ağız diş çene bozukluklarının/ hastalıklarının sistemik hastalıklarla olan ilişkisini açıklar; güncel, güvenilir tanı yöntemlerini belirler, ayırıcı tanı koyar ve hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıkların
X
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz eder, değerlendirir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı yöntemleri kullanır. Hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek eti
X
6
Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım alır ve alanında uzman kişilerle i
X
7
Diş hekimliğinde medikal acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım-temel yaşam desteği sağlar; acil dental durumlarda gerekli müdahaleyi yapar ve sonraki süreci planlar.
X
8
Birey, aile ve topluma yönelik ağız diş sağlığı eğitimi verir, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür; danışmanlık, denetim, liderlik yapar.
X
9
Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
X
11
Bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir; hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek etkin biçimde kullanır.
12
Hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurar.
X
13
Mesleki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel-nitel verilerle destekleyerek yazılı veya sözlü olarak aktarır ve uzman olan/olmayan kişilerle paylaşır.
X
14
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje/etkinlikler düzenler ve uygular.
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Alanının gerektirdiği düzeyde bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgileri ve gelişmeleri izler, meslektaşları ile iletişim kurar.
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Klinik uygulama Ders notları, kitaplar, videolar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
2 Klinik uygulama Ders notları, kitaplar, videolar Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
3 Klinik uygulama Ders notları, kitaplar, videolar
4 Klinik uygulama Ders notları, kitaplar, videolar Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
5 Klinik uygulama Ders notları, kitaplar, videolar Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
6 Klinik uygulama Ders notları, kitaplar, videolar
7 Klinik uygulama Ders notları, kitaplar, videolar
8 Klinik uygulama Ders notları, kitaplar, videolar Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
9 Klinik uygulama Ders notları, kitaplar, videolar
10 Klinik uygulama Ders notları, kitaplar, videolar Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
11 Klinik uygulama Ders notları, kitaplar, videolar
12 Klinik uygulama Ders notları, kitaplar, videolar
13 Klinik uygulama Ders notları, kitaplar, videolar Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
14 Klinik uygulama Ders notları, kitaplar, videolar
15 Klinik uygulama Ders notları, kitaplar, videolar
16-17 Ara Sınav Text books, lecturer notes, videos

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar