DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dental İmplantoloji DEN   572 9 1 0 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZCAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Diş hekimliğinde implant uygulamaları ile ilgili temel bilgilerin aktarılması.
Dersin İçeriği
İmplant tarihçesi ve terminolojisi,Dental-klinik (protetik değerlendirme),Medikal, radyolojik değerlendirme, Dental implantolojide tedavi planlamada kullanılan güncel teknoloji,Tam veya parsiyel dişsiz ağız sınıflandırılması,Dental implant biyomateryalleri, Dental implant biyomekaniği, Dental implant uygulamalarında anatomik ve fizyolojik değerlendirme, Dental impantı çevreleyen yumuşak ve sert dokular, Dental implant yerleştirme protokolleri ve ikinci aşama cerrahisi, İmplant yerleşimini takiben gerçekleşen erken biyolojik olaylar,İmplant öncesi augmentasyon yöntemleri, Alt ve üst çene tam veya parsiyel dişsizlik tedavi seçenekleri, Dental implant oklüzyonu, Stent hazırlama, İmplant çevresi yumuşak doku idamesi ve periimplantitis (İmplant üstü restorasyonlarda oral hijyen ve hasta takibi),İmplant plastik cerrahisi, Dental implant başarı kriterleri, Vaka tartışmalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İmplant hastasının değerlendirir.
2) implant tedavisinde doğru endikasyon ve planlamalar yapar.
3) implant cerrahisini teorik olarak öğrenir.
4) implant tedavisinde başarı kriterlerini öğrenir.
5) komplikasyonlar ve tedavi yöntemlerini öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği klinik ve sağlık bilimlerine ait temel bilgileri edinir ve bunları meslek yaşamı boyunca kullanır.
X
2
İnsan yaşamının tüm evrelerinde ağız-diş-çene ve bunlarla ilişkili oluşumların normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
3
Ağız diş ve çene sisteminin sağlığının sürdürülmesi, sistemle ilgili bozuklukların ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu diş hekimliği yöntemleri ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X
4
Sık görülen ağız diş çene bozukluklarının/ hastalıklarının sistemik hastalıklarla olan ilişkisini açıklar; güncel, güvenilir tanı yöntemlerini belirler, ayırıcı tanı koyar ve hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıkların
X
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz eder, değerlendirir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı yöntemleri kullanır. Hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek eti
X
6
Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım alır ve alanında uzman kişilerle i
X
7
Diş hekimliğinde medikal acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım-temel yaşam desteği sağlar; acil dental durumlarda gerekli müdahaleyi yapar ve sonraki süreci planlar.
X
8
Birey, aile ve topluma yönelik ağız diş sağlığı eğitimi verir, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür; danışmanlık, denetim, liderlik yapar.
X
9
Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
X
11
Bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir; hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek etkin biçimde kullanır.
X
12
Hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurar.
X
13
Mesleki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel-nitel verilerle destekleyerek yazılı veya sözlü olarak aktarır ve uzman olan/olmayan kişilerle paylaşır.
X
14
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje/etkinlikler düzenler ve uygular.
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Alanının gerektirdiği düzeyde bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgileri ve gelişmeleri izler, meslektaşları ile iletişim kurar.
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İmplant tarihçesi ve terminolojisi Kaynak kitapların okunması
2 Dental-klinik (protetik değerlendirme) Kaynak kitapların okunması
3 Medikal, radyolojik değerlendirme Kaynak kitapların okunması
4 Dental implantolojide tedavi planlamada kullanılan güncel teknolojiler Kaynak kitapların okunması
5 Tam ve bölümlü dişsiz ağız sınıflandırılması Kaynak kitapların okunması
6 Dental implant biyomateryalleri Kaynak kitapların okunması
7 Dental implant biyomateryalleri Kaynak kitapların okunması
8 Dental implant biyomekaniği Kaynak kitapların okunması
9 Dental implant biyomekaniği Kaynak kitapların okunması
10 Dental implant uygulamalarında anatomik ve fizyolojik değerlendirme Kaynak kitapların okunması
11 Dental implant uygulamalarında anatomik ve fizyolojik değerlendirme Kaynak kitapların okunması
12 Dental impantı çevreleyen yumuşak ve sert dokular Kaynak kitapların okunması
13 Dental impantı çevreleyen yumuşak ve sert dokular Kaynak kitapların okunması
14 Dental implant yerleştirme protokolleri ve ikinci aşama cerrahisi Kaynak kitapların okunması
15 İmplant yerleşimini takiben gerçekleşen erken biyolojik olaylar Kaynak kitapların okunması
16-17 Ara Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar