DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pedodonti Kliniğinde Psikolojik Yaklaşımlar DEN   034 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ceren DEVECİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çocuk Diş Hekimliği Uygulamalarının Temellerinin Öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Çocuklarda diş hekimliği uygulamalarının teorik karşılığı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2) Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
3) Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
4) Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
5) Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
6) Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
7) Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
8) Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
9) Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
10) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
11) Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
12) Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
13) Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
14) Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
15) Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği klinik ve sağlık bilimlerine ait temel bilgileri edinir ve bunları meslek yaşamı boyunca kullanır.
X
2
İnsan yaşamının tüm evrelerinde ağız-diş-çene ve bunlarla ilişkili oluşumların normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
3
Ağız diş ve çene sisteminin sağlığının sürdürülmesi, sistemle ilgili bozuklukların ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu diş hekimliği yöntemleri ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X
4
Sık görülen ağız diş çene bozukluklarının/ hastalıklarının sistemik hastalıklarla olan ilişkisini açıklar; güncel, güvenilir tanı yöntemlerini belirler, ayırıcı tanı koyar ve hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıkların
X
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz eder, değerlendirir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı yöntemleri kullanır. Hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek eti
X
6
Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım alır ve alanında uzman kişilerle i
X
7
Diş hekimliğinde medikal acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım-temel yaşam desteği sağlar; acil dental durumlarda gerekli müdahaleyi yapar ve sonraki süreci planlar.
X
8
Birey, aile ve topluma yönelik ağız diş sağlığı eğitimi verir, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür; danışmanlık, denetim, liderlik yapar.
X
9
Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
X
11
Bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir; hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek etkin biçimde kullanır.
X
12
Hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurar.
X
13
Mesleki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel-nitel verilerle destekleyerek yazılı veya sözlü olarak aktarır ve uzman olan/olmayan kişilerle paylaşır.
X
14
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje/etkinlikler düzenler ve uygular.
X
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Alanının gerektirdiği düzeyde bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgileri ve gelişmeleri izler, meslektaşları ile iletişim kurar.
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çocuklarda Davranış Yönlendirme The Handbook of Pediatric Dentistry, The American Academy of Paediatric Dentistry, Arthur J Nowak and Paul S Casamassimo
2 Çocuklarda Davranış Yönlendirme The Handbook of Pediatric Dentistry, The American Academy of Paediatric Dentistry, Arthur J Nowak and Paul S Casamassimo
3 Çocuklarda Davranış Yönlendirme The Handbook of Pediatric Dentistry, The American Academy of Paediatric Dentistry, Arthur J Nowak and Paul S Casamassimo
4 Çocuklarda Davranış Yönlendirme The Handbook of Pediatric Dentistry, The American Academy of Paediatric Dentistry, Arthur J Nowak and Paul S Casamassimo
5 Çocuklarda Davranış Yönlendirme The Handbook of Pediatric Dentistry, The American Academy of Paediatric Dentistry, Arthur J Nowak and Paul S Casamassimo
6 Çocuklarda Davranış Yönlendirme The Handbook of Pediatric Dentistry, The American Academy of Paediatric Dentistry, Arthur J Nowak and Paul S Casamassimo
7 Çocuklarda Davranış Yönlendirme The Handbook of Pediatric Dentistry, The American Academy of Paediatric Dentistry, Arthur J Nowak and Paul S Casamassimo
8 Davranış Teorileri The Handbook of Pediatric Dentistry, The American Academy of Paediatric Dentistry, Arthur J Nowak and Paul S Casamassimo
9 Davranış Teorileri The Handbook of Pediatric Dentistry, The American Academy of Paediatric Dentistry, Arthur J Nowak and Paul S Casamassimo
10 Davranış Teorileri The Handbook of Pediatric Dentistry, The American Academy of Paediatric Dentistry, Arthur J Nowak and Paul S Casamassimo
11 Davranış Teorileri The Handbook of Pediatric Dentistry, The American Academy of Paediatric Dentistry, Arthur J Nowak and Paul S Casamassimo
12 Davranış Yönlendirme Temelleri The Handbook of Pediatric Dentistry, The American Academy of Paediatric Dentistry, Arthur J Nowak and Paul S Casamassimo
13 Davranış Yönlendirme Temelleri The Handbook of Pediatric Dentistry, The American Academy of Paediatric Dentistry, Arthur J Nowak and Paul S Casamassimo
14 Davranış Yönlendirme Temelleri The Handbook of Pediatric Dentistry, The American Academy of Paediatric Dentistry, Arthur J Nowak and Paul S Casamassimo
15 Davranış Yönlendirme Teknikleri The Handbook of Pediatric Dentistry, The American Academy of Paediatric Dentistry, Arthur J Nowak and Paul S Casamassimo
16-17 Ara Sınav The Handbook of Pediatric Dentistry, The American Academy of Paediatric Dentistry, Arthur J Nowak and Paul S Casamassimo

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar