DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Endodonti-I * DEN   044 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ayşin DUMANİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Restoratif diş tedavisi ve Endodonti alanına giren dental girişimler için teşhis koyarak, uygun tedavi seçeneğine karar vermek ve tedaviyi tamamlamak.
Dersin İçeriği
Bu dersin kapsamında, klinik ortamda, yetişkin bireylerin klinik ve radyolojik muayenesinin yapılması, Restoratif diş tedavisi ve Endodonti alanına giren dental girişimlerin tespit edilmesi, kök kanal tedavisi ve restoratif işlemler için gerekli olan malzemelerin hazırlanması ve uygun tedavinin, uygun malzemelerle tamamlanması yer almaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği klinik ve sağlık bilimlerine ait temel bilgileri edinir ve bunları meslek yaşamı boyunca kullanır.
2
İnsan yaşamının tüm evrelerinde ağız-diş-çene ve bunlarla ilişkili oluşumların normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
3
Ağız diş ve çene sisteminin sağlığının sürdürülmesi, sistemle ilgili bozuklukların ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu diş hekimliği yöntemleri ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
4
Sık görülen ağız diş çene bozukluklarının/ hastalıklarının sistemik hastalıklarla olan ilişkisini açıklar; güncel, güvenilir tanı yöntemlerini belirler, ayırıcı tanı koyar ve hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıkların
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz eder, değerlendirir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı yöntemleri kullanır. Hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek eti
6
Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım alır ve alanında uzman kişilerle i
7
Diş hekimliğinde medikal acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım-temel yaşam desteği sağlar; acil dental durumlarda gerekli müdahaleyi yapar ve sonraki süreci planlar.
8
Birey, aile ve topluma yönelik ağız diş sağlığı eğitimi verir, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür; danışmanlık, denetim, liderlik yapar.
9
Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
11
Bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir; hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek etkin biçimde kullanır.
12
Hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurar.
13
Mesleki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel-nitel verilerle destekleyerek yazılı veya sözlü olarak aktarır ve uzman olan/olmayan kişilerle paylaşır.
14
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje/etkinlikler düzenler ve uygular.
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Alanının gerektirdiği düzeyde bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgileri ve gelişmeleri izler, meslektaşları ile iletişim kurar.
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Endodontik Tedavi Hazırlığı;Dijital Radyografi, Endodontik Materyaller, Döner Aletler Kaynaklar ve Ders notları
2 Endodontik Tedavi Hazırlığı;Dijital Radyografi, Endodontik Materyaller, Döner Aletler Kaynaklar ve Ders notları
3 Vital pulpa tedavileri; pulpa kaplaması, pulpotomi Kaynaklar ve Ders notları
4 Vital pulpa tedavileri; pulpa kaplaması, pulpotomi Kaynaklar ve Ders notları
5 Endodontide Tekrarlayan Tedaviler ve Cerrahi Kaynaklar ve Ders notları
6 Endodontide Tekrarlayan Tedaviler ve Cerrahi Kaynaklar ve Ders notları
7 Travma Gören Dişlere Yaklaşım Kaynaklar ve Ders notları
8 Ara Sınav Kaynaklar ve Ders notları
9 Çatlak ve Vertikal kök kırığı olan dişlere Yaklaşım Kaynaklar ve Ders notları
10 Çatlak ve Vertikal kök kırığı olan dişlere Yaklaşım Kaynaklar ve Ders notları
11 Endodontik Olgu Sunumu Kaynaklar ve Ders notları
12 Endodontik Olgu Sunumu Kaynaklar ve Ders notları
13 Endodontik Olgu Sunumu Kaynaklar ve Ders notları
14 Endodontik Olgu Sunumu Kaynaklar ve Ders notları
15 Endodontik Olgu Sunumu Kaynaklar ve Ders notları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynaklar ve Ders notları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar