DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Radyoloji-II DEN   054 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Haluk ÖZTUNÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dental uygulamalarda CBCT kullanımını ve uygulama alanlarını öğrenmek
Dersin İçeriği
Bu ders dental volumetrik tomografi kullanılarak diş ve çevre dokularının normal ve patolojik anatomisinin ve implant planlamasının öğrenilmesini ve tomografi yazılımının kullanılmasını kapsar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci tomografi yazılımını öğrenir
2) Öğrenci tomografi yazılımını kullanır
3) Tomografinin diş hekimliğindeki uygulama alanlarını öğrenir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği klinik ve sağlık bilimlerine ait temel bilgileri edinir ve bunları meslek yaşamı boyunca kullanır.
2
İnsan yaşamının tüm evrelerinde ağız-diş-çene ve bunlarla ilişkili oluşumların normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
3
Ağız diş ve çene sisteminin sağlığının sürdürülmesi, sistemle ilgili bozuklukların ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu diş hekimliği yöntemleri ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
4
Sık görülen ağız diş çene bozukluklarının/ hastalıklarının sistemik hastalıklarla olan ilişkisini açıklar; güncel, güvenilir tanı yöntemlerini belirler, ayırıcı tanı koyar ve hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıkların
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz eder, değerlendirir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı yöntemleri kullanır. Hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek eti
6
Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım alır ve alanında uzman kişilerle i
7
Diş hekimliğinde medikal acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım-temel yaşam desteği sağlar; acil dental durumlarda gerekli müdahaleyi yapar ve sonraki süreci planlar.
8
Birey, aile ve topluma yönelik ağız diş sağlığı eğitimi verir, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür; danışmanlık, denetim, liderlik yapar.
9
Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
11
Bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir; hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek etkin biçimde kullanır.
12
Hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurar.
13
Mesleki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel-nitel verilerle destekleyerek yazılı veya sözlü olarak aktarır ve uzman olan/olmayan kişilerle paylaşır.
14
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje/etkinlikler düzenler ve uygular.
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Alanının gerektirdiği düzeyde bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgileri ve gelişmeleri izler, meslektaşları ile iletişim kurar.
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tomografi nedir Kaynak kitaplardan ilgili bölümler
2 Tomografinin diş hekimliğindeki kullanımı Kaynak kitaplardan ilgili bölümler
3 Dental volumetrik tomografi Kaynak kitaplardan ilgili bölümler
4 Tomografi kullanarak diş ve çevre dokuların normal anatomilerinin izlenmesi Kaynak kitaplardan ilgili bölümler
5 Tomografi kullanarak diş ve çevre dokuların patolojilerinin izlenmesi Kaynak kitaplardan ilgili bölümler
6 Tomografinin maksillofasiyal defektlerin restorasyonu amaçlı kullanım Kaynak kitaplardan ilgili bölümler
7 CAD/CAM ve tomografi Kaynak kitaplardan ilgili bölümler
8 Ara Sınav Kaynak kitaplardan ilgili bölümler
9 Dental implantoloji ve tomografi Kaynak kitaplardan ilgili bölümler
10 Dental implant planlamasında tomografi kullanımı Kaynak kitaplardan ilgili bölümler
11 Periapikal doku hastalıkları ve tomografi Kaynak kitaplardan ilgili bölümler
12 Gömülü dişler ve tomografi Kaynak kitaplardan ilgili bölümler
13 Tomografi yazılımı uygulamaları Kaynak kitaplardan ilgili bölümler
14 Tomografi yazılımı uygulamaları Kaynak kitaplardan ilgili bölümler
15 Tomografi yazılımı uygulamaları Kaynak kitaplardan ilgili bölümler
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak kitaplardan ilgili bölümler

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar