DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dental Fotoğrafçılık DEN   060 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Burak DURHASAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sosyal ,sanatsal ve kültürel alanlarda kendini sürekli geliştirir
Dersin İçeriği
Fotoğrafın tanımı, fotoğraf makinesi ile pratik çalışmalar, slayt gösterileri ve uygulama gezileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tanışma, Dersle ilgili diğer kişilerle tanışma
2) Fotoğrafın Tarihi hakkında bilgi sahibi olma
3) Fotoğraf Makinalarının Yapısını öğrenme ve çalışma prensiplerini anlama
4) Fotoğraf Makinalarını sınıflandırabilme
5) ISO - Diyafram - Enstantanenin ne olduğunu öğrenme ve fotoğrafta bunları kullanabilme
6) Uygulama Çekimi ile pratik olarak bilgileri kullanma
7) uygulamada çekilen fotoğrafların yorumlanarak doğru ve yanlışların tespit edilmesi
8) ISO - Diyafram - Enstantanenin ne olduğunu öğrenme ve fotoğrafta bunları kullanabilme
9) kamera objektiflerin tanıma ve uygun objektifi tespit edebilme
10) Alan Derinliğini fotoğrafta kullanarak fotoğraflara derinlik hissi vermek
11) Fotoğrafta Kompozisyon kurallarını öğrenmek ve çekimlerde kullanabilmek
12) Farklı fotoğraf çekim tekniklerini öğrenmek ve uygulyabilmek
13) Uygulama Çekimi ile pratik olarak bilgileri kullanma
14) uygulamada çekilen fotoğrafların yorumlanarak doğru ve yanlışların tespit edilmesi
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği klinik ve sağlık bilimlerine ait temel bilgileri edinir ve bunları meslek yaşamı boyunca kullanır.
2
İnsan yaşamının tüm evrelerinde ağız-diş-çene ve bunlarla ilişkili oluşumların normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
3
Ağız diş ve çene sisteminin sağlığının sürdürülmesi, sistemle ilgili bozuklukların ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu diş hekimliği yöntemleri ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
4
Sık görülen ağız diş çene bozukluklarının/ hastalıklarının sistemik hastalıklarla olan ilişkisini açıklar; güncel, güvenilir tanı yöntemlerini belirler, ayırıcı tanı koyar ve hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıkların
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz eder, değerlendirir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı yöntemleri kullanır. Hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek eti
6
Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım alır ve alanında uzman kişilerle i
7
Diş hekimliğinde medikal acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım-temel yaşam desteği sağlar; acil dental durumlarda gerekli müdahaleyi yapar ve sonraki süreci planlar.
8
Birey, aile ve topluma yönelik ağız diş sağlığı eğitimi verir, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür; danışmanlık, denetim, liderlik yapar.
9
Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
11
Bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir; hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek etkin biçimde kullanır.
12
Hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurar.
13
Mesleki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel-nitel verilerle destekleyerek yazılı veya sözlü olarak aktarır ve uzman olan/olmayan kişilerle paylaşır.
14
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje/etkinlikler düzenler ve uygular.
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Alanının gerektirdiği düzeyde bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgileri ve gelişmeleri izler, meslektaşları ile iletişim kurar.
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, Dersle ilgili bilgiler Ders Slaytlarının Hazırlanması
2 Fotoğrafın Tarihi, Kamera Obscura Ders Slaytlarının Hazırlanması
3 Fotoğraf Makinalarının Yapısı Ders Slaytlarının Hazırlanması
4 Fotoğraf Makinalarının Sınıflandırılması Ders Slaytlarının Hazırlanması
5 ISO - Diyafram - Enstantane Ders Slaytlarının Hazırlanması
6 Uygulama Çekimi fotoğraf çekim alanına gitmek
7 Foto kritik Uygulamada Çekilen Fotoğrafların İzlenmesi
8 Ara Sınav Sınav Sorularının Hazırlanması
9 ISO - Diyafram - Enstantane Ders Slaytlarının Hazırlanması
10 objektifler Ders Slaytlarının Hazırlanması
11 Alan Derinliği Ders Slaytlarının Hazırlanması
12 Fotoğrafta Kompozisyon Ders Slaytlarının Hazırlanması
13 Fotoğraf Çekim Teknikleri Ders Slaytlarının Hazırlanması
14 Uygulama Çekimi fotoğraf çekim alanına gitmek
15 Foto kritik Uygulamada Çekilen Fotoğrafların İzlenmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Sorularının Hazırlanması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar