DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Diş Hekimliğinde Araştırma Tasarımları DEN   065 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Funda Gülay KADIOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Diş hekimliği kliniklerinin işleyişine ait bilgiye ve klinik yönetim becerisine sahip olan, hasta ile güçlü iletişim kurabilen ve kritik süreçleri yönetebilen diş hekimi yetiştirmek
Dersin İçeriği
bilim-araştırma-metodolojiye ilişkin kuramsal bilgiler; biyomedikal araştırmaların özellikleri-türleri-aşamaları; biyomedikal literatürün analitik değerlendirilmesi; kanıta dayalı tıp olgusu; biyomedikal araştırmaların kanıt değeri; literatürde kanıta dayalı biyomedikal araştırmaya ulaşma ve kanıta dayalı biyomedikal araştırmayı oluşturma süreci; gözlemsel ve deneysel biyomedikal araştırmaların (kesitsel, kohort, randomize kontrollü klinik çalışma vb.) tasarım, yapım ve yazım süreci

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araştırma sorusu ve araştırma hipotezi geliştirir
2) Literatürün eleştirel değerlendirmesini yapabilir
3) Analiz ve sentez yapma becerilerini kullanır
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği klinik ve sağlık bilimlerine ait temel bilgileri edinir ve bunları meslek yaşamı boyunca kullanır.
X
2
İnsan yaşamının tüm evrelerinde ağız-diş-çene ve bunlarla ilişkili oluşumların normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
X
3
Ağız diş ve çene sisteminin sağlığının sürdürülmesi, sistemle ilgili bozuklukların ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu diş hekimliği yöntemleri ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
X
4
Sık görülen ağız diş çene bozukluklarının/ hastalıklarının sistemik hastalıklarla olan ilişkisini açıklar; güncel, güvenilir tanı yöntemlerini belirler, ayırıcı tanı koyar ve hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıkların
X
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz eder, değerlendirir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı yöntemleri kullanır. Hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek eti
X
6
Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım alır ve alanında uzman kişilerle i
X
7
Diş hekimliğinde medikal acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım-temel yaşam desteği sağlar; acil dental durumlarda gerekli müdahaleyi yapar ve sonraki süreci planlar.
X
8
Birey, aile ve topluma yönelik ağız diş sağlığı eğitimi verir, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür; danışmanlık, denetim, liderlik yapar.
X
9
Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
X
11
Bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir; hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek etkin biçimde kullanır.
X
12
Hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurar.
13
Mesleki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel-nitel verilerle destekleyerek yazılı veya sözlü olarak aktarır ve uzman olan/olmayan kişilerle paylaşır.
14
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje/etkinlikler düzenler ve uygular.
X
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Alanının gerektirdiği düzeyde bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgileri ve gelişmeleri izler, meslektaşları ile iletişim kurar.
X
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Terimler ve Kavramlar Bilim, Bilimsel Bilgi, Bilimsel Yöntem, Araştırma, Araştırma Türleri, Sağlık Alanında Araştırmalar Kaynak araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Bilimler Hiyerarşisi (temel bilimler, klinik bilimler, sosyal bilimler) Kaynak araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Bilim İnsanının Özellikleri Kaynak araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Bilim Tarihinin Köşe Taşları Kaynak araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 İnsan Üzerinde Yapılan Biyomedikal Araştırmaların Özellikleri Kaynak araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 : Sorudan Rapora Bir Biyomedikal Araştırma Hangi Aşamalardan Geçer Kaynak araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 : Bir Araştırma Neden Etik Kurallara Uygun Olmalıdır Kaynak araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Reference books and notes Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
9 Film Gösterimi: Henrietta Lacks'in Ölümsüz Yaşamı Kaynak araştırma Örnek Olay
10 Yanıtını Çok Merak Ettiğiniz ve Araştırmak İstediğiniz Bir Soru/Konu Var mı Kaynak araştırma Bireysel Çalışma
11 : Araştırma Sorunuzun Yanıtını Bulmak İçin Nasıl Bir Proje Planlamalısınız Kaynak araştırma Bireysel Çalışma
Ödev
12 Araştırma Projenizin Türünü Belirlediniz mi Temel Bilim mi, Klinik mi, Alan Çalışması mı Kaynak araştırma Bireysel Çalışma
Ödev
13 Araştırma Projenizi Hazırlayabilmek İçin Literatürden Hangi Bilgileri Derlemelisiniz Kanıta Dayalı Diş Hekimliğini Kaynak araştırma Anlatım
Ödev
14 Araştırma Projenizi Yürütebilmek İçin Hangi İzinlere İhtiyacınız Var Kaynak araştırma Anlatım
15 Örneklerle Gözlemsel ve Deneysel Araştırmalar Kaynak araştırma Anlatım
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak araştırma Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar