DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Diş Hekimliğinde Ürün Geliştirme ve İnnovatif Yaklaşımlar DEN   068 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet KÜRKCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri, fikirlerini projelendirme, tasarlama, ürün geliştirme, prototipleme ve ürün elde etme konularında bilgilendirmek
Dersin İçeriği
Takım Çalışması ve Proje Yönetimi konularında temel eğitim verilecektir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciyi, uyguladığı tedavi yöntemlerini ve kullandığı malzemeleri derinlemesine sorgulayabilecek zihinsel düzeye ulaştırır
2) Öğrenciler Toplam Kalite Yönetimi konusunda bilinçlendirilir
3) Kazanılan bilincin bilimsel yayın çıkartma konusunda da destekleyici bir güç olarak kullanılmasını sağlar
4) Farkındalığı artan öğrenci her hastanın ve her tedavi yönteminin farklı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kavrayış düzeyine erişecektir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği klinik ve sağlık bilimlerine ait temel bilgileri edinir ve bunları meslek yaşamı boyunca kullanır.
2
İnsan yaşamının tüm evrelerinde ağız-diş-çene ve bunlarla ilişkili oluşumların normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
3
Ağız diş ve çene sisteminin sağlığının sürdürülmesi, sistemle ilgili bozuklukların ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu diş hekimliği yöntemleri ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
4
Sık görülen ağız diş çene bozukluklarının/ hastalıklarının sistemik hastalıklarla olan ilişkisini açıklar; güncel, güvenilir tanı yöntemlerini belirler, ayırıcı tanı koyar ve hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıkların
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz eder, değerlendirir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı yöntemleri kullanır. Hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek eti
6
Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım alır ve alanında uzman kişilerle i
7
Diş hekimliğinde medikal acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım-temel yaşam desteği sağlar; acil dental durumlarda gerekli müdahaleyi yapar ve sonraki süreci planlar.
8
Birey, aile ve topluma yönelik ağız diş sağlığı eğitimi verir, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür; danışmanlık, denetim, liderlik yapar.
9
Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
11
Bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir; hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek etkin biçimde kullanır.
12
Hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurar.
13
Mesleki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel-nitel verilerle destekleyerek yazılı veya sözlü olarak aktarır ve uzman olan/olmayan kişilerle paylaşır.
14
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje/etkinlikler düzenler ve uygular.
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Alanının gerektirdiği düzeyde bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgileri ve gelişmeleri izler, meslektaşları ile iletişim kurar.
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Arge inovasyon tanımı, amacı, dünyadaki örnekleri, katkısı Araştırma, Beyin Fırtınası
2 Yaratıcı düşünme teknikleri Araştırma, Beyin Fırtınası
3 Beyin fırtınası, triz tanımları, amaçları Araştırma, Beyin Fırtınası
4 Beyin fırtınası, triz tanımları, amaçları Araştırma, Beyin Fırtınası
5 Beyin fırtınası yöntemi ile proje belirleme Araştırma, Beyin Fırtınası
6 Kosgeb, tübitak, teknokent hakkında bilgilendirme, proje kabul prosedürleri Araştırma, Beyin Fırtınası
7 Proje hazırlama Araştırma, Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Araştırma, Beyin Fırtınası
9 Proje hazırlama Araştırma, Beyin Fırtınası
10 Solidworks'te çizim Araştırma, Beyin Fırtınası
11 Solidworks'te çizim Araştırma, Beyin Fırtınası
12 Solidworks te katı modelleme Araştırma, Beyin Fırtınası
13 Solidworks te katı modelleme Araştırma, Beyin Fırtınası
14 Sanai ve mülki haklar koruması Araştırma, Beyin Fırtınası
15 Patent ve faydalı model ile ilgili sunum Araştırma, Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Araştırma, Beyin Fırtınası

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar