DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Parazitoloji DEN   286 3 1 0 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Soner KOLTAŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.İSMAİL SONER KOLTAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsanlarda hastalık oluşturan parazitlerin bulaşma ve korunma yolları, parazit türlerinin temel özellikleri, etyopatogenezi, bu hastalıkların belirtileri, temel klinik, laboratuvar ve histopatolojik bulguları, Diş Hekimliği Tıbbi Parazitoloji eğitiminde önemi bulunan parazitler, ülke ve bölgenin başlıca paraziter hastalıkları hakkında bilgi ve beceri kazandırmak,
Dersin İçeriği
Tıbbi Parazitoloji

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Enfeksiyon hastalıklarına yol açan parazit etkenleri, bulaşma yolları ve korunma yöntemlerini açıklayabilmeli
2) Paraziter hastalıkların temel ve özel belirti, klinik, laboratuvar ve histopatolojik bulgularını sayabilmeli
3) Tıbbi önemi bulunan paraziter hastalıkların laboratuvar tanısında kullanılan yöntemleri ve temel bulgularını tanımlayabilmeli
4) Diş Hekimliğinde öneme sahip olan endo ve ektoparazit türlerini sayabilmeli
5) Dolaşım ve solunum sistemlerine yerleşen parazitlerin bulaşma yollarını, evrimlerini ve klinik özelliklerini tanımlayabilmeli
6) Sindirim ve boşaltım sistemini enfekte eden parazitlerin özelliklerini, bulaşma yollarını, evrimlerini ve klinik özelliklerini sayabilmeli
7) Paraziter etkenlerin laboratuvar tanısına yönelik tanı amaçlı testleri uygulamalı ve test sonuçlarını değerlendirebilmeli
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Parazitolojiye Giriş Konu ile ilgili evde tekrar çalışma ve soruların incelenmesi. Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
2 Dolaşım ve solunum sistemine yerleşen Protozoonlar ve helmintler Konu ile ilgili evde tekrar çalışma ve soruların incelenmesi. Anlatım
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
3 Retikulo Endotelial Sistem ve kanda parazitlenen kamçılılar (Leishmania and Trypanosoma) Konu ile ilgili evde tekrar çalışma ve soruların incelenmesi. Anlatım
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
4 Retikulo Endotelial Sistem ve kanda parazitlenen sporlular, Sıtma Konu ile ilgili evde tekrar çalışma ve soruların incelenmesi. Anlatım
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
5 RES ve kanda parazitlenen sporlular (Toxoplasma) Konu ile ilgili evde tekrar çalışma ve soruların incelenmesi. Anlatım
Rol Oynama
Yazılı Sınav
6 Serbest yaşayan amipler(Acanthamoeba, Naegleria) Konu ile ilgili evde tekrar çalışma ve soruların incelenmesi. Anlatım
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
7 Microspora, Pneumocytis jiroveci Konu ile ilgili evde tekrar çalışma ve soruların incelenmesi. Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
8 İç organlara yerleşen sestodlar (Echinococcus granulosus) Konu ile ilgili evde tekrar çalışma ve soruların incelenmesi. Anlatım
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
9 İç organlara yerleşen sestodlar (Echinococcus multilocularis, Taenia solium) Konu ile ilgili evde tekrar çalışma ve soruların incelenmesi. Anlatım
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
10 Dolaşım sistemi ve doku nematodları (Filaryalar) Konu ile ilgili evde tekrar çalışma ve soruların incelenmesi. Anlatım
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
11 Doku nematodları (Larva migrans, Dracunculus) Konu ile ilgili evde tekrar çalışma ve soruların incelenmesi. Anlatım
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
12 Karaciğer ve safra yolları Trematodları(Fasciola, Dicrocoelium) Konu ile ilgili evde tekrar çalışma ve soruların incelenmesi. Anlatım
Rol Oynama
Yazılı Sınav
13 Kan trematodları, Şistosomalar Konu ile ilgili evde tekrar çalışma ve soruların incelenmesi. Anlatım
Rol Oynama
Yazılı Sınav
14 Sindirim sistemine yerleşen protozoonlar Konu ile ilgili evde tekrar çalışma ve soruların incelenmesi. Anlatım
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
15 Laboratuvar, Kan preparatlarının hazırlanması ve kan parazitlerinin incelenmesi Konu ile ilgili evde tekrar çalışma ve soruların incelenmesi. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
16-17 Ara Sınav Anlatılan konular ile ilgili çoktan seçmeli soruların bulunduğu ara sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar