DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Diş Hek. Med. Acil Müd. ve Dental Anestezi DEN   412 7 1 0 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Mehmet Emre BENLİDAYI
Dersi Verenler
Prof. Dr.Dr.MEHMET EMRE BENLİDAYI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Diş hekimliği öğrencilerine dental tedaviler sırasında karşılaşabilecekleri medikal acil durumları ve tedavi yöntemlerini öğretmek, diş hekimliğinde sedasyon ve genel anestezi uygulamaları hakkında kapsamlı bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
Temel yaşam desteği, diş hekimliğinde acil durumlar ve tedavileri, oral sedasyon, intramuskuler sedasyon ve diş hekimliğinde genel anestezi uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel yaşam desteği prensiplerini tanımlar ve uygulanması gerekenleri sıralar.
2) Temel yaşam desteğini model üzerinde uygular.
3) Medikal acil durumlarda ihtiyaç duyulan ilaç ve ekipmanları tanır.
4) Hipersensitivite reaksiyonlarını tanır ve yapılması gerekenleri sıralar.
5) Kardiyolojik kaynaklı göğüs ağrısını tanır ve acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralar.
6) Hiperventilasyon ve akciğer hastalığına bağlı acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralar.
7) Yabancı isim veya mide içeriğinin aspirasyonunda yapılması gerekenleri sıralar.
8) Bilinç değişikliklerini ayırt eder ve acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralar.
9) Lokal anestezi toksisitesini tanır ve acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralar.
10) Hipoglisemik şok ve tiroid krizini tanır ve acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralar.
11) Serebrovasküler atakları tanır ve acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralar.
12) Diş hekimliğinde kullanılan sedasyon yöntemlerini tanımlar ve olguya en uygun sedasyon yöntemini belirler.
13) Diş hekimliğinde genel anestezi uygulamasını tanımlar.
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel yaşam desteği Kaynak kitapların ilgili bölümleri Gösterip Yaptırma
2 Temel yaşam desteği Kaynak kitapların ilgili bölümler Gösterip Yaptırma
3 Acil durumlara hazırlık Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
4 Acil durumlarda ihtiyaç duyulan ilaçlar ve ekipmanlar Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
5 Hipersensitivite reaksiyonları Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
6 Göğüs ağrısı Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
7 Angina pektoris Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
8 Akut miyokard enfarktüsü Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
9 Hiperventilasyon, astım atağı ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
10 Yabancı cisim ve mide içeriğinin aspirasyonu Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
11 Vazovagal senkop ve ortostatik hipotansiyon Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
12 Epileptik nöbetler Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
13 Lokal anestezi toksisitesi Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
14 Hipoglisemik şok ve tiroid krizi Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
15 Serebrovasküler olay Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
16-17 Ara Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar