DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ortodonti II DEN   441 7 2 0 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Aslıhan UZEL
Dersi Verenler
Doç. Dr.ASLIHAN UZEL1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiORUÇ YENER ÇAM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin ortodontik tanı yöntemlerini, koruyucu, durdurucu ve düzeltici ortodontik tedavilerle ilgili temel prensipleri öğrenmesi.
Dersin İçeriği
Öğrencilere ortodontik tanı araçları ve tanı yöntemleri görsel sunumlarla ayrıntılı olarak anlatılmakta, ortodontik tedavi hedefleri, ortodontist sorumlulukları öğretilmekte ve koruyucu ile dururucu ortodonti ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Düzeltici ortodontik tedavinin temel prensipleri kısaca öğretilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ortodontik tanı yöntemleri hakkında yeterli bilgi sahibi olur.
2) Kapanış bozukluklarını tanır ve ayırt eder.
3) Koruyucu ortodonti hakkında yeterli bilgi sahibi olur.
4) Çevresel etkenlere bağlı oluşmaya başlamış kapanış bozukluklarını tespit eder ve durdurulmasına yönelik uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur..
5) Hastaları uygun zamanda gerekli uzmanlık alanlarına yönlendirmeyi bilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
X
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
X
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
X
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
X
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
X
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ortodontide Tanı, Önemi, Hasta Hikayesi Kaynak kitaplar, Sunum notları Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
2 Ortodontide Klinik Muayene,Yüz Oranları,Ağız İçi Yumuşak ve Sert Dokular Kaynak kitaplar, Sunum notları
3 Fonksiyonel Muayene Kaynak kitaplar, Sunum notları
4 Ortodontide Tanı Araçları Kaynak kitaplar, Sunum notları
5 Hayce -Nance Analizi Kaynak kitaplar, Sunum notları
6 Bolton Analizi Kaynak kitaplar, Sunum notları
7 Sefalometri,Önemi, Kullanım Amaçları,Sefalometrik Noktalar Kaynak kitaplar, Sunum notları
8 Sefalometrik Düzlemler, Açılar, Analiz Yöntemleri Kaynak kitaplar, Sunum notları
9 Ortodontik Tedavilere Giriş, Amaç, Ortodontik ve Ortopedik Tedavi Tanımları Kaynak kitaplar, Sunum notları
10 Koruyucu Ortodontik Uygulamalar Kaynak kitaplar, Sunum notları
11 Sürme Rehberliği Kaynak kitaplar, Sunum notları
12 Yer Tutucular Kaynak kitaplar, Sunum notları
13 Durdurucu Ortodontik Tedaviler,Alışkanlık Kırıcı Apareyler Kaynak kitaplar, Sunum notları
14 Seri Çekim Kaynak kitaplar, Sunum notları
15 Düzeltici Ortodontik Tedaviler Kaynak kitaplar, Sunum notları
16-17 Ara Sınav Kaynak kitaplar, Sunum notları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar