DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Tıp Bilimleri I DEN   481 7 1 0 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Ufuk TATLI
Dersi Verenler
Prof. Dr.Dr.UFUK TATLI1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.NESLİHAN SEYREK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SÜLEYMAN ÖZBEK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BEKİR TAMER TETİKER1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.MEHTAP EVRAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.EMEL GÜRKAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.Dr.OĞUZ ÜSKÜDAR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MESUT DEMİR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MEHMET KANADAŞI1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.AYHAN USAL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ABDİ BOZKURT1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUSTAFA YALÇIN KEKEÇ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.ATILGAN TOLGA AKÇAM1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiABDULLAH ÜLKÜ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.AHMET RENCÜZOĞULLARI1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiKUBİLAY DALCI1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiORÇUN YALAV1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.NACİYE DÖNDAŞ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.EDA KUMCU1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.OLCAY KIROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dahiliye, Kardiyoloji, Genel Cerrahi derslerinin öğretilmesi ve hastalıkların ağız diş çene sağlığı üzerindeki etkilerini öğrenmesi, yapacağı girişimler öncesi ve sonrasında alması gereken önlemleri öğrenmesi amaçlanmaktadır. Klinik Farmakoloji dersinde ise 3.sınıf Farmakoloji derslerinde öğrendiği ilaçları klinik kullanımına ilişkin tüm özellikleriyle kavraması, ilaç kullanımının esaslarını öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu ders bünyesinde 1. dönem Dahiliye, Kardiyoloji, Genel Cerrahi 2. dönem ise Klinik Farmakoloji dersi işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genel cerrahi uygulamalarını öğrenir
2) Tüm vücut sistemleri ve organ hastalıklarını tanımlar ve tetkik sonuçlarını yorumlar
3) Hastalıkların ağız diş çene sağlığı üzerindeki etkilerini öğrenir
4) İlaçları klinik kullanımına ilişkin tüm özellikleriyle kavrar ve doğru reçete yazma kurallarını öğrenir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel cerrahide Şok Ders Notları Anlatım
2 transfüzyon ve hemostaz Ders Notları Anlatım
3 yara iyileşmesi Ders Notları Anlatım
4 Preop Hazırlık Ders Notları Anlatım
5 sütür materyalleri ve özellikleri Ders Notları Anlatım
6 asepsi-antisepsi Ders Notları Anlatım
7 Kronik böbrek yetmezliğinde diş ve ağız problemleri, hipertansiyon Ders Notları Anlatım
8 Viral hepatitli ve sirozlu olgulara yaklaşım, siroz Ders Notları Anlatım
9 Romatoloji hastalıklarında ağız ve çene tutulumu Ders Notları
10 Diyabet Ders Notları
11 Tiroid hastalıkları Ders Notları
12 Kanama diyatezli hastada yaklaşım Ders Notları
13 Hipertansiyon ve İlaçlar Ders Notları
14 Koroner arter hastalığı ve ilaçlar, Konjestif kalp yetmezliği ve ilaçlar Ders Notları
15 Endokardit profilaksisi ve antikoagülan kullanan hastalara yaklaşım Ders Notları
16-17 Ara Sınav Ders Notları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar