DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Tıp Bilimleri III DEN   582 9 1 0 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Onur UÇAK
Dersi Verenler
Prof. Dr.ONUR UÇAK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.METE KORKUT GÜLMEN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.AHMET HİLAL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.LUT TAMAM1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSONER ÇAKMAK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.GONCA KARAKUŞ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.İLKE COŞKUN BENLİDAYI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin ruhsal muayene ve ve çeşitli ruhsal bozukluklar hakkında temel bilgileri öğrenmesidir. Genel rehabilitasyon kavramı ve ekibinin görevlerini bilir. FTR modaliteleri ve yardımcı cihazları kullanımını kavrama Adli bilimlerin tanıtımı, adli diş hekimliğinin kimlik tespitindeki önemi anlatılmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu ders birbirinden bağımsız olan 3 ayrı disiplini içermektedir; psikiyatri, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve adli tıp.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dental uygulamalarda psikiyatrinin ve psikolojik hastalıkların önemini bilir
2) Diş hekimlerinde ve hastalarında fiziksel bozuklukları bilir. Diş hekimliğinde FTRnin önemini anlar.
3) Diş hekimliğinin adli tıp açısından önemini bilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ruhsal muayene Ders Notları
2 Duygudurum bozuklukları Ders Notları
3 Psikotik bozuklukları Ders Notları
4 Anksiyete bozuklukları Ders Notları
5 Somatoform bozuklukları Ders Notları
6 Alkol madde kullanım bozuklukları Ders Notları
7 Yeme bozuklukları Ders Notları
8 Psikiyatride farmakoterapi Ders Notları
9 FTR girişi - Rehabilitasyon kavramı ve rehabilitasyon ekibi Ders Notları
10 Boyun ağrıları Ders Notları
11 Bel ağrıları Ders Notları
12 Temporomondibuler eklem hastalıkları Ders Notları
13 Nonartiküler romatizmal sendromlar Ders Notları
14 Osteororoz patofizyolojisi ve kliniği Ders Notları
15 Osteoporoz tedavisi ve komplikasyonları Ders Notları
16-17 Ara Sınav Ders Notları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar