DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Atık Yönetimi DEN   007 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Can TÜKEL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiHÜSEYİN CAN TÜKEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Diş hekimliğinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon ve atık yönetimi kavramlarını ve uygulama tekniklerini önemini öğrenmek
Dersin İçeriği
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon teknikleri , Kimyasal , termal ve gaz ile sterlizasyon, Atık yönetimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Diş hekimliğinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon kavramlarının önemini öğrenmek
2) Diş hekimliğinde kullanılan aletlerin dezenfeksiyonu, ambalajlanması, sterilizasyonu ve saklanması işlemlerini öğrenmek
3) Diş hekimliğinde enfeksiyon kontrolü prensiplerini öğrenmek
4) Enfeksiyon kontrolü açısından yardımcı personelin ve diş hekiminin uyması gereken kuralları öğrenmek
5) Diş hekimliğinde atık yönetimi prensiplerini öğrenmek
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sterilizasyon ve dezenfeksion presnsipleri ve terimlerin tanımlanması İlgili ders kitap ve notların okunması
2 Tibbi araçların temizliği dezenfeksiyonu İlgili ders kitap ve notların okunması
3 Temizlik ve dezenfeksiyon teknikleri İlgili ders kitap ve notların okunması
4 Sterilizasyon teknikleri İlgili ders kitap ve notların okunması
5 Sterilizasyon teknikleri İlgili ders kitap ve notların okunması
6 Diş Hekimliğinde enfeksiyon kontrolü İlgili ders kitap ve notların okunması
7 Asptik tekniğin yönetimi İlgili ders kitap ve notların okunması
8 Ara Sınav İlgili ders kitap ve notların okunması
9 Sağlık çalışanları için immunuzasyon protokolleri İlgili ders kitap ve notların okunması
10 Diş Hekimliği uygulmalarında kontasminasyon riski bulununan tibbi durumular İlgili ders kitap ve notların okunması
11 Sterilizayon ve dezenfeksiyonun etkinliğini etkileyen faktörler İlgili ders kitap ve notların okunması
12 Sterilizason ve dezenfeksiyon ile ilgili yasal düzenlemeler İlgili ders kitap ve notların okunması
13 Tıbbi aletlerin tek veya çoklu kullanımı İlgili ders kitap ve notların okunması
14 Atık yönetimi genel prensipleri İlgili ders kitap ve notların okunması
15 Atık yönetimi yasal düzenlemeleri İlgili ders kitap ve notların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili ders kitap ve notların okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar