DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Diş Hekimliğinde Manüplasyon DEN   055 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ragıp ŞAHİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.RAGIP ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.RAGIP ŞAHİN1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciyi artistik, teknik ve kavramsal olarak belirli bir olgunluğa ulaştırmak.
Dersin İçeriği
Öğrencinin kişisel üslup ve teknik bilgilerini göz önünde bulundurarak özgün çalışmalar yapmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) model üzerinden anatomik yapıyı çözümleyerek plastik dille ifade edebilir
2) diş anatomisi form çalışmaları yapabilir
3) Kullanılan materyallerin fiziksel özelliklerini ve sunduğu olanakları bilir
4) Diş çalışmaları için gerekli konstrüksiyonu yapabilir
5) Çeşitli teknik ve yöntemleri bilir
6) Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje/etkinlikler düzenler ve uygular.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
X
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
X
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
X
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
X
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
X
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
X
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
X
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
X
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
X
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
X
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
X
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
X
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 etüt çalışması için gerekli kilin hazırlanarak plastik kıvama getirilmesi Görseller ve metinler
2 Örnek çalışmaların incelenmesi ve tartışma Görseller ve metinler
3 modelden ayrıntılı desen çizimi Görseller ve metinler
4 etüt çalışması için gerekli konstrüksiyonun hazırlanması Görseller ve metinler
5 modelden etüt çalışmasına başlamak 1 Görseller ve metinler
6 modelden çalışmasını sürdürmek ve geliştirmek Görseller ve metinler
7 modelden figür çalışmasını tamamlamak Görseller ve metinler
8 Ara Sınav Görseller ve metinler
9 Sonuçlanan çalışmaların kurutulması Görseller ve metinler
10 Tel çalışmaları için materyallerin hazırlanması Görseller ve metinler
11 ayrıntılı desen çizimi Görseller ve metinler
12 Sabun kullanılarak diş formu çalışmak Görseller ve metinler
13 Tel kullanılarak etüt çalışması Görseller ve metinler
14 Tel kullanılarak etüt çalışması devam etmek Görseller ve metinler
15 Sabun kullanılarak diş formu çalışmak Görseller ve metinler
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar