DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Çizim DEN   056 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ragıp ŞAHİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.RAGIP ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.RAGIP ŞAHİN1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
nesnelerin çözümlenmesine yönelik bir analizle, akademik ve kaligrafik desen anlayışlarından hareketle, kendine özgü yaratıcı bir çizim dilinin geliştirilmesine yönelik farklı teknik kullanımlarıyla uygulamalar yaptırmak.
Dersin İçeriği
1-iki boyutta çizgi kordinasyonun sağlanması 2 -Teknik çizimde ölçü oran gerekliliği ve yöntemleri, 3- Desende kompozisyon,hacim,kütle,denge,ritm,bütünlük,ayrıntı, parça bütün ilişkilendirmesi, çokluk birlik, vb 4 Desen çalışma türleri konu ve yöntem açısından 5 Temel araç gereç özellikleri,atölyeyi ve zamanı kullanabilme, 6 Tekniklere göre desen, 7 Çalışma ortamının hazırlığı, teknik,nesne, Desende yer alan terimler, 11 Deformasyon,metamorfoz ve soyutlama yöntemleri, 12 Desen defteri oluşturma, 13 Model ve nesnelerden değişik çizim teknikleri ve desen çizimi,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Diş tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
2) Oluşturduğu prototip tasarımın üretimini değerlendirebilme
3) Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
4) Diş tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
5) Diş tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6) Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
7) Estetik farkındalık gösterme
8) Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde Diş tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
X
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
X
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
X
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
X
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
X
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
X
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
X
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
X
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
X
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
X
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
X
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
X
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Geometrik form çizimler için gerekli materyallerin hazırlanması Görseller ve metinler
2 Örnek çalışmaların incelenmesi ve çalışmalar üzerine tartışma Görseller ve metinler
3 eskiz çalışmaları üzerine konuşma Görseller ve metinler
4 örneklerinin incelenmesi Görseller ve metinler
5 Diş anatomi çizimlerine başlamak Görseller ve metinler
6 Diş formnunun çeşitli açılardan çizilmesi Görseller ve metinler
7 Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme Görseller ve metinler
8 Ara Sınav Görseller ve metinler
9 Diş formnunun çeşitli açılardan çizilmesi Görseller ve metinler
10 Diş formnunun çeşitli açılardan çizilmesi Görseller ve metinler
11 Çeşitli açılardan diş anatomisini büyüterek çizilmesi Görseller ve metinler
12 Çeşitli açılardan diş anatomisini büyüterek çizilmesi Görseller ve metinler
13 Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma Görseller ve metinler
14 Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme Teknik malzemeler
15 Estetik farkındalık gösterme Teknik malzemeler
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar